Ρύθμιση ασύρματου δικτύου

[Note]
 • Βεβαιωθείτε πως το μηχάνημά σας υποστηρίζει ασύρματο δίκτυο. Το ασύρματο δίκτυο ενδεχομένως να μην είναι διαθέσιμο, ανάλογα με το μοντέλο (βλ. Λειτουργίες κατά μοντέλα).

 • Αν το δίκτυο IPv6 δεν φαίνεται να λειτουργεί, ορίστε όλες τις ρυθμίσεις δικτύου στις εργοστασιακές επιλογές και δοκιμάστε ξανά χρησιμοποιώντας το στοιχείο Clear Setting.

Πρώτα βήματα

Κατανόηση του τύπου του δικτύου σας

Συνήθως μπορείτε να έχετε μόνο μία σύνδεση μεταξύ του υπολογιστή και του μηχανήματος κάθε φορά.

Λειτουργία Infrastructure

Πρόκειται για ένα περιβάλλον το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως για οικίες και μικρά γραφεία/γραφεία με βάση το σπίτι. Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιεί σημείο πρόσβασης για επικοινωνία με το ασύρματο μηχάνημα.

Λειτουργία Ad hoc

Αυτή η λειτουργία δεν χρησιμοποιεί σημείο πρόσβασης. Ο ασύρματος υπολογιστής και το ασύρματο μηχάνημα επικοινωνούν απευθείας.

Όνομα ασύρματου δικτύου και κωδικός πρόσβασης δικτύου

Σε ασύρματα δίκτυα χρειάζεται μεγαλύτερη ασφάλεια. Για το λόγο αυτόν, όταν ένα σημείο πρόσβασης ρυθμίζεται αρχικά, ορίζεται ένα όνομα για το δίκτυο (SSID), ο τύπος της προστασίας που χρησιμοποιείται και ένας κωδικός πρόσβασης δικτύου. Ζητήστε από το διαχειριστή δικτύου αυτές τις πληροφορίες πριν προχωρήσετε με την εγκατάσταση του μηχανήματος.

Εισαγωγή στις μεθόδους ρύθμισης ασύρματου δικτύου

Μπορείτε να κάνετε τις ρυθμίσεις του ασύρματου δικτύου είτε από το μηχάνημα είτε από τον υπολογιστή. Επιλέξτε τη μέθοδο ρύθμισης από τον παρακάτω πίνακα.

[Note]

Ορισμένοι τύποι εγκατάστασης ασύρματου δικτύου ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμοι, ανάλογα με το μοντέλο ή τη χώρα.

Μέθοδος ρύθμισης

Μέθοδος σύνδεσης

Περιγραφή & αναφορά

Με σημείο πρόσβασης

Από τον υπολογιστή

Για χρήστες Windows, βλ. Σημείο πρόσβασης μέσω καλωδίου USB (συνιστάται).

 

Για χρήστες Windows, βλ. Σημείο πρόσβασης χωρίς καλώδιο USB.

 
 

Βλέπε Χρήση καλωδίου δικτύου.

 

Από τον πίνακα ελέγχου του μηχανήματος

 

Βλέπε Χρήση του κουμπιού μενού.

Χωρίς σημείο πρόσβασης

Από τον υπολογιστή

Για χρήστες Windows, βλ. Ad hoc μέσω καλωδίου USB.

 

Για χρήστες Mac, βλ. Ad hoc μέσω καλωδίου USB.

 

Εγκατάσταση Wi-Fi Direct

Βλέπε Ρύθμιση του Wi-Fi Direct.

[Note]
 • Εάν παρουσιαστούν προβλήματα κατά τη ρύθμιση του ασύρματου δικτύου ή την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης, ανατρέξτε στο κεφάλαιο αντιμετώπισης προβλημάτων (βλ. Αντιμετώπιση προβλημάτων).

 • Συνιστάται θερμά να ορίζετε κωδικό πρόσβασης στα Σημεία πρόσβασης. Αν δεν ορίσετε κωδικό πρόσβασης στα Σημεία πρόσβασης, μπορεί να είναι εκτεθειμένα σε παράνομη πρόσβαση από άγνωστα μηχανήματα όπως Η/Υ, smart phone και εκτυπωτές. Ανατρέξτε στον οδηγό χρήστη του Σημείου πρόσβασης για τις ρυθμίσεις κωδικού πρόσβασης.

Χρήση του κουμπιού WPS

Αν το μηχάνημά σας και ένα ασύρματο σημείο πρόσβασης (ή ασύρματος δρομολογητής) υποστηρίζουν τη λειτουργία WPS (Wi-Fi Protected Setup™), μπορείτε να διαμορφώσετε εύκολα τις ρυθμίσεις του ασύρματου δικτύου πατώντας το κουμπί (WPS) στον πίνακα ελέγχου χωρίς να είναι απαραίτητος υπολογιστής.

[Note]
 • Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το ασύρματο δίκτυο χρησιμοποιώντας τη λειτουργία υποδομής, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δικτύου έχει αποσυνδεθεί από το μηχάνημα. Χρησιμοποιήστε το κουμπί WPS (PBC) ή εναλλακτικά πληκτρολογήστε τον αριθμό PIN από τον υπολογιστή για να συνδεθείτε στο σημείο πρόσβασης (ή τον ασύρματο δρομολογητή) ανάλογα με το σημείο πρόσβασης (ή τον ασύρματο δρομολογητή) που χρησιμοποιείτε. Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του σημείου πρόσβασης (ή του ασύρματου δρομολογητή) που χρησιμοποιείτε.

 • Όταν χρησιμοποιείτε το κουμπί WPS για να ρυθμίσετε το ασύρματο δίκτυο, οι ρυθμίσεις ασφαλείας ενδέχεται να αλλάξουν. Για να το αποφύγετε, κλειδώστε την επιλογή WPS για τις τρέχουσες ρυθμίσεις ασφάλειας ασύρματου δικτύου. Το όνομα της επιλογής ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το σημείο πρόσβασης (ή τον ασύρματο δρομολογητή) που χρησιμοποιείτε.

Αντικείμενα για προετοιμασία

 • Ελέγξτε αν το σημείο πρόσβασης (ή ο ασύρματος δρομολογητής) υποστηρίζει τη λειτουργία WPS (Wi-Fi Protected Setup™).

 • Ελέγξτε αν το μηχάνημά σας υποστηρίζει τη λειτουργία WPS (Wi-Fi Protected Setup™).

 • Δικτυακός υπολογιστής (λειτουργία PIN μόνο)

Επιλογή του τύπου σας

Υπάρχουν δύο διαθέσιμες μέθοδοι σύνδεσης του μηχανήματός σας σε ένα ασύρματο δίκτυο χρησιμοποιώντας το κουμπί (WPS) στον πίνακα ελέγχου.

Η μέθοδος PBC (Push Button Configuration) σας δίνει τη δυνατότητα να συνδέετε το μηχάνημά σας σε ασύρματο δίκτυο πατώντας το κουμπί (WPS) στον πίνακα ελέγχου του μηχανήματος και το κουμπί WPS (PBC) σε ένα σημείο πρόσβασης με τη λειτουργία (WPS) Wi-Fi Protected Setup™ (ή ασύρματο δρομολογητή) αντίστοιχα.

Η μέθοδος Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης (PIN) σας βοηθάει να συνδέσετε το μηχάνημά σας σε ασύρματο δίκτυο εισάγοντας τις παρεχόμενες πληροφορίες PIN σε ένα σημείο πρόσβασης (ή ασύρματο δρομολογητή) με τη λειτουργία WPS (Wi-Fi Protected Setup™).

Η εργοστασιακή προεπιλογή στο μηχάνημά σας είναι η λειτουργία PBC, η οποία συνιστάται για ένα τυπικό περιβάλλον ασύρματου δικτύου.

Μηχανήματα με οθόνη ενδείξεων

Σύνδεση σε λειτουργία PBC
 1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί (WPS) στον πίνακα ελέγχου για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα.

  Το μηχάνημα αρχίζει να μετρά μέχρι τα δύο λεπτά έως ότου πατήσετε το κουμπί WPS (PBC) στο σημείο πρόσβασης (ή ασύρματο δρομολογητή).

 2. Πατήστε το κουμπί WPS (PBC) στο σημείο πρόσβασης (ή στον ασύρματο δρομολογητή).

  Τα μηνύματα εμφανίζονται στην οθόνη ενδείξεων με την παρακάτω σειρά:

  1. ConnectingΤο μηχάνημα συνδέεται στο σημείο πρόσβασης (ή στον ασύρματο δρομολογητή).

  2. ConnectedΌταν το μηχάνημα συνδεθεί με επιτυχία στο ασύρματο δίκτυο, η λυχνία LED WPS παραμένει αναμμένη.

  3. AP SSIDΜετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύνδεσης σε ασύρματο δίκτυο, στην οθόνη εμφανίζονται οι πληροφορίες SSID του σημείου πρόσβασης.

 3. Εισαγάγετε το παρεχόμενο CD λογισμικού στη μονάδα CD-ROM και ακολουθήστε τις οδηγίες στο παράθυρο για να εγκαταστήσετε το ασύρματο δίκτυο.

Σύνδεση σε λειτουργία PIN
 1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί (WPS) στον πίνακα ελέγχου για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα.

 2. Ο οκταψήφιος αριθμός PIN εμφανίζεται στην οθόνη.

  Πρέπει να πληκτρολογήσετε τον οκταψήφιο αριθμό PIN εντός δύο λεπτών στον υπολογιστή που συνδέεται στο σημείο πρόσβασης (ή ασύρματο δρομολογητή).

  Τα μηνύματα εμφανίζονται στην οθόνη ενδείξεων με την παρακάτω σειρά:

  1. ConnectingΤο μηχάνημα συνδέεται στο ασύρματο δίκτυο.

  2. ConnectedΌταν το μηχάνημα συνδεθεί με επιτυχία στο ασύρματο δίκτυο, η λυχνία LED WPS παραμένει αναμμένη.

  3. SSID TypeΜετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύνδεσης σε ασύρματο δίκτυο, στην LCD οθόνη εμφανίζονται οι πληροφορίες SSID του σημείου πρόσβασης.

 3. Εισαγάγετε το παρεχόμενο CD λογισμικού στη μονάδα CD-ROM και ακολουθήστε τις οδηγίες στο παράθυρο για να εγκαταστήσετε το ασύρματο δίκτυο.

Μηχανήματα χωρίς οθόνη ενδείξεων

Σύνδεση σε λειτουργία PBC
 1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί (WPS) στον πίνακα ελέγχου για 2 - 4 δευτερόλεπτα μέχρι η ενδεικτική λυχνία κατάστασης να αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα.

  Το μηχάνημα συνδέεται σε ένα ασύρματο δίκτυο. Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει αργά μέχρι δύο λεπτά έως ότου πατήσετε το κουμπί PBC στο σημείο πρόσβασης (ή ασύρματο δρομολογητή).

 2. Πατήστε το κουμπί WPS (PBC) στο σημείο πρόσβασης (ή στον ασύρματο δρομολογητή).

  1. Το φωτάκι στην ενδεικτική λυχνία WPS αναβοσβήνει γρήγορα. Το μηχάνημα συνδέεται στο σημείο πρόσβασης (ή στον ασύρματο δρομολογητή).

  2. Όταν το μηχάνημα συνδεθεί με επιτυχία στο ασύρματο δίκτυο, η λυχνία LED WPS παραμένει αναμμένη.

 3. Εισαγάγετε το παρεχόμενο CD λογισμικού στη μονάδα CD-ROM και ακολουθήστε τις οδηγίες στο παράθυρο για να εγκαταστήσετε το ασύρματο δίκτυο.

Σύνδεση σε λειτουργία PIN
 1. Πρέπει να εκτυπώσετε την αναφορά παραμέτρων δικτύου συμπεριλαμβανομένου του αριθμού PIN (βλ. Εκτύπωση αναφοράς ρύθμισης παραμέτρων δικτύου).

  Στην κατάσταση ετοιμότητας, πατήστε το κουμπί (Άκυρο ή Διακοπή/απαλοιφή) στον πίνακα ελέγχου για περισσότερο από πέντε δευτερόλεπτα.

  Το μηχάνημα χωρίς το κουμπί (Άκυρο ή Διακοπή/απαλοιφή): Πατήστε το κουμπί (WPS) για περισσότερο από δέκα δευτερόλεπτα στον πίνακα ελέγχου.

  Μπορείτε να βρείτε τον αριθμό PIN του μηχανήματός σας.

 2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί (WPS) στον πίνακα ελέγχου για περισσότερο από 4 δευτερόλεπτα μέχρι η ενδεικτική λυχνία κατάστασης να παραμείνει αναμμένη.

  Το μηχάνημα συνδέεται σε ένα σημείο πρόσβασης (ή ασύρματο δρομολογητή).

 3. Πρέπει να πληκτρολογήσετε τον οκταψήφιο αριθμό PIN εντός δύο λεπτών στον υπολογιστή που συνδέεται στο σημείο πρόσβασης (ή ασύρματο δρομολογητή).

  Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει αργά έως δύο λεπτά έως ότου πληκτρολογήσετε τον οκταψήφιο αριθμό PIN

  Η ενδεικτική λυχνία WPS αναβοσβήνει με την εξής σειρά:

  1. Το φωτάκι στην ενδεικτική λυχνία WPS αναβοσβήνει γρήγορα. Το μηχάνημα συνδέεται στο σημείο πρόσβασης (ή στον ασύρματο δρομολογητή).

  2. Όταν το μηχάνημα συνδεθεί με επιτυχία στο ασύρματο δίκτυο, η λυχνία LED WPS παραμένει αναμμένη.

 4. Εισαγάγετε το παρεχόμενο CD λογισμικού στη μονάδα CD-ROM και ακολουθήστε τις οδηγίες στο παράθυρο για να εγκαταστήσετε το ασύρματο δίκτυο.

Επανασύνδεση σε ένα δίκτυο

Όταν η ασύρματη λειτουργία είναι απενεργοποιημένη, το μηχάνημα προσπαθεί αυτόματα να επανασυνδεθεί στο σημείο πρόσβασης (ή στον ασύρματο δρομολογητή) με τις ρυθμίσεις και τη διεύθυνση της ασύρματης σύνδεσης που χρησιμοποιήθηκαν την προηγούμενη φορά.

[Note]

Στις ακόλουθες περιπτώσεις, το μηχάνημα επανασυνδέεται αυτόματα στο ασύρματο δίκτυο:

 • Το μηχάνημα απενεργοποιείται και ενεργοποιείται ξανά.

 • Το σημείο πρόσβασης (ή ο ασύρματος δρομολογητής) απενεργοποιείται και ενεργοποιείται ξανά.

Ακύρωση της διαδικασίας σύνδεσης

Για να ακυρώσετε τη σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο όταν το μηχάνημα συνδέεται στο ασύρματο δίκτυο, πατήστε και αφήστε ελεύθερο το κουμπί (Άκυρο ή Διακοπή/απαλοιφή) ή (Τροφοδοσία/Αφύπνιση)στον πίνακα ελέγχου. Πρέπει να περιμένετε 2 λεπτά για να συνδεθείτε εκ νέου στο ασύρματο δίκτυο.

Αποσύνδεση από ένα δίκτυο

Για να αποσυνδεθείτε από τη σύνδεση ασύρματου δικτύου, πατήστε το κουμπί (WPS) στον πίνακα ελέγχου για περισσότερο από δύο δευτερόλεπτα.

 • Όταν το Δίκτυο Wi-Fi είναι σε κατάσταση αδράνειας: Το μηχάνημα αποσυνδέεται απευθείας από το ασύρματο δίκτυο και η ενδεικτική λυχνία LED WPS απενεργοποιείται.

 • Όταν χρησιμοποιείται το Δίκτυο Wi-Fi: Όταν το μηχάνημα βρίσκεται σε αναμονή μέχρι να ολοκληρωθεί η τρέχουσα εργασία, η λυχνία αναβοσβήνει γρήγορα στη λυχνία LED WPS. Στη συνέχεια διακόπτεται αυτόματα η σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο και η λυχνία LED WPS απενεργοποιείται.

Χρήση του κουμπιού μενού

[Note]

Ενδέχεται κάποια μενού να μην εμφανιστούν στην οθόνη ανάλογα με τις επιλογές ή τα μοντέλα. Σε αυτή την περίπτωση, δεν ισχύει για το μηχάνημά σας.

Πριν ξεκινήσετε θα πρέπει να γνωρίζετε το όνομα δικτύου (SSID) του ασύρματου δικτύου, καθώς και το κλειδί δικτύου, αν είναι κρυπτογραφημένο. Αυτά τα στοιχεία ρυθμίστηκαν κατά την εγκατάσταση σημείου πρόσβασης (ή ασύρματου δρομολογητή). Αν δεν γνωρίζετε αυτά τα στοιχεία για το περιβάλλον του δικτύου σας, απευθυνθείτε στο άτομο που εγκατέστησε το δίκτυο.

[Note]

Μετά την ολοκλήρωση της σύνδεσης του ασύρματου δικτύου, πρέπει να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης του μηχανήματος για να μπορείτε να εκτυπώσετε από μια εφαρμογή (βλέπε Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης μέσω του δικτύου).

 1. Πατήστε το κουμπί (Μενού) στον πίνακα ελέγχου.

 2. Πατήστε Network > Wireless > WLAN Settings.

 3. Πατήστε το OK για να επιλέξετε τη μέθοδο εγκατάστασης που θέλετε.

  • Wizard (συνιστάται): Σε αυτήν την κατάσταση λειτουργίας, οι ρυθμίσεις γίνονται αυτόματα. Το μηχάνημα θα εμφανίσει μια λίστα διαθέσιμων δικτύων από τα οποία μπορείτε να επιλέξετε. Αφού επιλέξετε ένα δίκτυο, ο εκτυπωτής θα σας ζητήσει το αντίστοιχο κλειδί ασφαλείας.

  • CustomΣε αυτή την κατάσταση λειτουργίας, οι χρήστες μπορούν να δώσουν ή να επεξεργαστούν χειροκίνητα το δικό τους SSID, ή να επιλέξουν με λεπτομέρεις την ασφάλεια.

Εγκατάσταση χρησιμοποιώντας Windows

[Note]

Συντόμευση στο πρόγραμμα Ρύθμιση ασύρματου δικτύου χωρίς CD: Εάν έχετε εγκαταστήσει μια φορά το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή, μπορείτε να προσπελάσετε το πρόγραμμα Ρύθμιση ασύρματου δικτύου χωρίς το CD (βλ. Πρόσβαση σε εργαλεία διαχείρισης).

Σημείο πρόσβασης μέσω καλωδίου USB (συνιστάται)

Αντικείμενα για προετοιμασία
 • Σημείο πρόσβασης

 • Υπολογιστής συνδεδεμένος σε δίκτυο

 • CD λογισμικού που συνόδευε το μηχάνημά σας

 • Το μηχάνημα με εγκατεστημένη μια διασύνδεση ασύρματου δικτύου

 • Καλώδιο USB

Δημιουργία του δικτύου υποδομής
 1. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB είναι συνδεδεμένο με το μηχάνημα.

 2. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή, το σημείο πρόσβασης και το μηχάνημά σας.

 3. Τοποθετήστε το παρεχόμενο CD λογισμικού στη μονάδα δίσκου CD-ROM.

  Αν δεν εμφανιστεί το παράθυρο εγκατάστασης, κάντε κλικ στο Έναρξη > Όλα τα προγράμματα > Βοηθήματα > Εκτέλεση.

  X:\Setup.exe αντικαθιστώντας το «X» με το αντίστοιχο γράμμα για τη μονάδα δίσκου CD-ROM και κάντε κλικ στο OK.

  • Για Windows 8,

   Αν δεν εμφανιστεί το παράθυρο εγκατάστασης, από την επιλογή Charms(Σύμβολα), επιλέξτε Αναζήτηση > Apps(Εφαρμογές) και αναζητήστε την επιλογή Εκτέλεση. Πληκτρολογήστε X:\Setup.exe, αντικαθιστώντας το “X” με το γράμμα που αντιστοιχεί στη μονάδα CD-ROM και επιλέξτε OK.

   Αν εμφανιστεί το αναδυόμενο παράθυρο “Πατήστε για να επιλέξετε τι γίνεται με αυτό το δίσκο.”, κάντε κλικ στο παράθυρο και επιλέξτε Run Setup.exe.

 4. Διαβάστε και αποδεχτείτε την Άδεια χρήσης τελικού χρήστη του λογισμικού και τη Χρήση των βελτιωμένων λειτουργιών και συμμετοχή στο πρόγραμμα συλλογής πληροφοριών χρήσης εκτυπωτή (προαιρετικό). Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επόμενο.

 5. Επιλέξτε Ασύρματη σύνδεση δικτύου στην οθόνη Τύπος σύνδεσης εκτυπωτή. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επόμενο.

 6. Αν εμφανιστεί η οθόνη Επιλέξτε μέθοδο ασύρματης εγκατάστασης, επιλέξτε Με χρήση καλωδίου USB και κάντε κλικ στο Επόμενο.

  Αν η οθόνη δεν εμφανιστεί, πηγαίνετε στο βήμα 10.

 7. Μετά την ολοκλήρωση της αναζήτησης, στο παράθυρο εμφανίζονται οι διαθέσιμες συσκευές ασύρματου δικτύου. Επιλέξτε το όνομα (SSID) του σημείου πρόσβασης που χρησιμοποιείτε και κάντε κλικ στο Επόμενο.

  [Note]

  Αν δεν μπορείτε να βρείτε το όνομα δικτύου που θέλετε να επιλέξετε ή αν θέλετε να ορίσετε την ασύρματη διαμόρφωση μη αυτόματα κάντε κλικ στην Ρύθμιση για προχωρημένους.

  • Εισαγωγή του ονόματος ασύρματου δικτύουΠληκτρολογήστε το SSID του σημείου πρόσβασης (για το SSID γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων).

  • Τρόπος λειτουργίαςΕπιλέξτε Υποδομή.

  • Έλεγχος ταυτότηταςΕπιλέξτε έναν τύπο ελέγχου ταυτότητας.

   Αν. σύστημαΔεν χρησιμοποιείται έλεγχος ταυτότητας και η κρυπτογράφηση ενδέχεται να μην χρησιμοποιηθεί, ανάλογα με τις ανάγκες για ασφάλεια των δεδομένων.

   Κοιν.κλειδΧρησιμοποιείται έλεγχος ταυτότητας. Η συσκευή που διαθέτει το σωστό κλειδί WEP έχει δικαίωμα πρόσβασης στο δίκτυο.

   WPA Personal ή WPA2 PersonalΜπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή για έλεγχο ταυτότητας του διακομιστή εκτύπωσης με βάση το ήδη κοινόχρηστο κλειδί WPA. Χρησιμοποιεί ένα κοινόχρηστο μυστικό κλειδί (που συνήθως ονομάζεται Pre Shared Key pass phrase), το οποίο ρυθμίζεται με μη αυτόματο τρόπο στο σημείο πρόσβασης και σε κάθε υπολογιστή-πελάτη.

  • ΚρυπτογράφησηΕπιλέξτε κρυπτογράφηση (Καμία, WEP64, WEP128, TKIP, AES, TKIP AES).

  • Κωδικός πρόσβασης δικτύουΠληκτρολογήστε την τιμή του κωδικού πρόσβασης δικτύου κρυπτογράφησης.

  • Επιβεβαίωση κλειδιού δικτύουΕπιβεβαιώστε την τιμή του κωδικού πρόσβασης δικτύου κρυπτογράφησης.

  • Δείκτης κλειδιού WEPΑν χρησιμοποιείτε κρυπτογράφηση WEP, επιλέξτε τον κατάλληλο Δείκτης κλειδιού WEP.

  [Note]

  Το παράθυρο ασφάλειας του ασύρματου δικτύου εμφανίζεται όταν το σημείο πρόσβασης διαθέτει ρύθμιση ασφαλείας.

  Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης δικτύου του σημείου πρόσβασης (ή δρομολογητή).

 8. Αν ο εκτυπωτής σας υποστηρίζει το Wi-Fi Direct και αυτή η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη, θα εμφανιστεί η αντίστοιχη οθόνη.

  Κάντε κλικ στο OK και στο Επόμενο.

  [Note]
  • Η επιλογή Wi-Fi Direct εμφανίζεται στην οθόνη μόνο αν ο εκτυπωτής σας υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία.

  • Μπορείτε να εκκινήσετε το Wi-Fi Direct χρησιμοποιώντας το Samsung Easy Printer Manager (βλ. Ρύθμιση του Wi-Fi Direct).

  • Όνομα Wi-Fi Direct: Το προεπιλεγμένο όνομα Wi-Fi Direct είναι το όνομα μοντέλου και το μέγιστο μήκος είναι 22 χαρακτήρες.

  • Ο Ρύθμιση Κωδικός πρόσβασης είναι μια αριθμητική συμβολοσειρά με μέγεθος 8 ~ 64 χαρακτήρες.

 9. Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση του ασύρματου δικτύου, αποσυνδέστε το καλώδιο USB μεταξύ υπολογιστή και μηχανήματος. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 10. Επιλέξτε τα συστατικά στοιχεία που θα εγκατασταθούν.

 11. Μετά την επιλογή των συστατικών στοιχείων, μπορείτε επίσης να αλλάξετε το όνομα του μηχανήματος, να ρυθμίσετε το μηχάνημά σας ώστε να είναι κοινόχρηστο στο δίκτυο, να ορίσετε το μηχάνημα ως το προεπιλεγμένο μηχάνημα και να αλλάξετε το όνομα θύρας κάθε μηχανήματος. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 12. Αν θέλετε να δηλώσετε το μηχάνημά σας στον ιστότοπο της Samsung και να λαμβάνετε χρήσιμες πληροφορίες, κάντε κλικ στο Ηλεκτρονική εγγραφή. Αν δεν θέλετε, κάντε κλικ στο Τέλος.

Σημείο πρόσβασης χωρίς καλώδιο USB

Αντικείμενα για προετοιμασία
 • Η/Υ με δυνατότητα WiFi με λειτουργικό σύστημα Windows 7 ή νεότερο και σημείο πρόσβασης (δρομολογητής)

 • CD λογισμικού που συνόδευε το μηχάνημά σας

 • Το μηχάνημα με εγκατεστημένη μια διασύνδεση ασύρματου δικτύου

Δημιουργία του δικτύου υποδομής
 1. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή, το σημείο πρόσβασης και το μηχάνημά σας.

 2. Τοποθετήστε το παρεχόμενο CD λογισμικού στη μονάδα δίσκου CD-ROM.

  Αν δεν εμφανιστεί το παράθυρο εγκατάστασης, κάντε κλικ στο Έναρξη > Όλα τα προγράμματα > Βοηθήματα > Εκτέλεση.

  X:\Setup.exe αντικαθιστώντας το «X» με το αντίστοιχο γράμμα για τη μονάδα δίσκου CD-ROM και κάντε κλικ στο OK.

  • Για Windows 8,

   Αν δεν εμφανιστεί το παράθυρο εγκατάστασης, από την επιλογή Charms(Σύμβολα), επιλέξτε Αναζήτηση > Apps(Εφαρμογές) και αναζητήστε την επιλογή Εκτέλεση. Πληκτρολογήστε X:\Setup.exe, αντικαθιστώντας το “X” με το γράμμα που αντιστοιχεί στη μονάδα CD-ROM και επιλέξτε OK.

   Αν εμφανιστεί το αναδυόμενο παράθυρο “Πατήστε για να επιλέξετε τι γίνεται με αυτό το δίσκο.”, κάντε κλικ στο παράθυρο και επιλέξτε Run Setup.exe.

 3. Διαβάστε και αποδεχτείτε την Άδεια χρήσης τελικού χρήστη του λογισμικού και τη Χρήση των βελτιωμένων λειτουργιών και συμμετοχή στο πρόγραμμα συλλογής πληροφοριών χρήσης εκτυπωτή (προαιρετικό). Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επόμενο.

 4. Επιλέξτε Ασύρματη σύνδεση δικτύου στην οθόνη Τύπος σύνδεσης εκτυπωτή. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επόμενο.

 5. Αν εμφανιστεί η οθόνη Επιλέξτε μέθοδο ασύρματης εγκατάστασης, επιλέξτε Χρήση απευθείας ασύρματης σύνδεσης και κάντε κλικ στο Επόμενο.

  Αν η οθόνη δεν εμφανιστεί, πηγαίνετε στο βήμα 7.

 6. Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση ασύρματου δικτύου, κάντε κλικ στο Επόμενο.

 7. Επιλέξτε τα συστατικά στοιχεία που θα εγκατασταθούν.

 8. Αφού επιλέξετε τα στοιχεία, μπορείτε επίσης να αλλάξετε το όνομα του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή, να ορίσετε τον εκτυπωτή ως κοινόχρηστο στο δίκτυο και να ορίσετε το μηχάνημα ως προεπιλεγμένο. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 9. Αν θέλετε να δηλώσετε το μηχάνημά σας στον ιστότοπο της Samsung και να λαμβάνετε χρήσιμες πληροφορίες, κάντε κλικ στο Ηλεκτρονική εγγραφή. Αν δεν θέλετε, κάντε κλικ στο Τέλος.

Ad hoc μέσω καλωδίου USB

Εάν δεν διαθέτετε σημείο πρόσβασης, μπορείτε και πάλι να συνδέσετε το μηχάνημα ασύρματα στον υπολογιστή σας, ρυθμίζοντας ένα ασύρματο δίκτυο ειδικής λειτουργίας Ad-hoc, ακολουθώντας τα παρακάτω απλά βήματα.

Αντικείμενα για προετοιμασία
 • Υπολογιστής συνδεδεμένος σε δίκτυο

 • CD λογισμικού που συνόδευε το μηχάνημά σας

 • Το μηχάνημα με εγκατεστημένη μια διασύνδεση ασύρματου δικτύου

 • Καλώδιο USB

Δημιουργία δικτύου ειδικής λειτουργίας ad hoc στα Windows
 1. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή και το μηχάνημα ασύρματου δικτύου.

 2. Τοποθετήστε το παρεχόμενο CD λογισμικού στη μονάδα δίσκου CD-ROM.

  Αν δεν εμφανιστεί το παράθυρο εγκατάστασης, κάντε κλικ στο Έναρξη > Όλα τα προγράμματα > Βοηθήματα > Εκτέλεση.

  X:\Setup.exe αντικαθιστώντας το «X» με το αντίστοιχο γράμμα για τη μονάδα δίσκου CD-ROM και κάντε κλικ στο OK.

  • Για Windows 8,

   Αν δεν εμφανιστεί το παράθυρο εγκατάστασης, από την επιλογή Charms(Σύμβολα), επιλέξτε Αναζήτηση > Apps(Εφαρμογές) και αναζητήστε την επιλογή Εκτέλεση. Πληκτρολογήστε X:\Setup.exe, αντικαθιστώντας το “X” με το γράμμα που αντιστοιχεί στη μονάδα CD-ROM και επιλέξτε OK.

   Αν εμφανιστεί το αναδυόμενο παράθυρο “Πατήστε για να επιλέξετε τι γίνεται με αυτό το δίσκο.”, κάντε κλικ στο παράθυρο και επιλέξτε Run Setup.exe.

 3. Διαβάστε και αποδεχτείτε την Άδεια χρήσης τελικού χρήστη του λογισμικού και τη Χρήση των βελτιωμένων λειτουργιών και συμμετοχή στο πρόγραμμα συλλογής πληροφοριών χρήσης εκτυπωτή (προαιρετικό). Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επόμενο.

 4. Επιλέξτε Διαμόρφωση των ασύρματων ρυθμίσεων χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB στην οθόνη Τύπος σύνδεσης εκτυπωτή.

 5. Αφού πραγματοποιηθεί η αναζήτηση ασύρματων δικτύων, εμφανίζεται μια λίστα με τα ασύρματα δίκτυα που αναζήτησε το μηχάνημά σας. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρύθμιση για προχωρημένους.

  [Note]
  • Εισαγωγή του ονόματος ασύρματου δικτύουΠληκτρολογήστε το όνομα SSID που θέλετε (για το SSID γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων).

  • Τρόπος λειτουργίαςΕπιλέξτε ad hoc.

  • ΚανάλιΕπιλέξτε το κανάλι. (Αυτ.ορισμός ή 2.412 έως 2.467 MHz).

  • Έλεγχος ταυτότηταςΕπιλέξτε έναν τύπο ελέγχου ταυτότητας.

   Αν. σύστημαΔεν χρησιμοποιείται έλεγχος ταυτότητας και η κρυπτογράφηση ενδέχεται να μην χρησιμοποιηθεί, ανάλογα με τις ανάγκες για ασφάλεια των δεδομένων.

   Κοιν.κλειδΧρησιμοποιείται έλεγχος ταυτότητας. Η συσκευή που διαθέτει το σωστό κλειδί WEP έχει δικαίωμα πρόσβασης στο δίκτυο.

  • ΚρυπτογράφησηΕπιλέξτε κρυπτογράφηση (Καμία, WEP64, WEP128).

  • Κωδικός πρόσβασης δικτύουΠληκτρολογήστε την τιμή του κωδικού πρόσβασης δικτύου κρυπτογράφησης.

  • Επιβεβαίωση κλειδιού δικτύουΕπιβεβαιώστε την τιμή του κωδικού πρόσβασης δικτύου κρυπτογράφησης.

  • Δείκτης κλειδιού WEPΑν χρησιμοποιείτε κρυπτογράφηση WEP, επιλέξτε τον κατάλληλο Δείκτης κλειδιού WEP.

  Το παράθυρο ασφάλειας του ασύρματου δικτύου εμφανίζεται όταν το δίκτυο ad-hoc διαθέτει ενεργοποιημένη ρύθμιση ασφαλείας.

  Επιλέξτε Αν. σύστημα ή Κοιν.κλειδ για τον έλεγχο ταυτότητας και κάντε κλικ στο Επόμενο.

  • Το WEP (Wired Equivalent Privacy) είναι ένα πρωτόκολλο ασφαλείας που εμποδίζει την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυό σας. Το WEP κρυπτογραφεί το τμήμα δεδομένων κάθε πακέτου που ανταλλάσσεται σε ασύρματο δίκτυο με τη χρήση ενός κλειδιού κρυπτογράφησης WEP 64-bit ή 128-bit.

 6. Εμφανίζεται το παράθυρο με τη ρύθμιση του ασύρματου δικτύου. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις και κάντε κλικ στο Επόμενο.

  [Note]

  Πριν εισάγετε τη διεύθυνση IP για το μηχάνημα, πρέπει να γνωρίζετε τα στοιχεία παραμέτρων του δικτύου του υπολογιστή σας. Εάν η ρύθμιση παραμέτρων δικτύου στον υπολογιστή έχει οριστεί σε DHCP, η ρύθμιση ασύρματου δικτύου πρέπει να είναι επίσης DHCP. Ομοίως, εάν η ρύθμιση παραμέτρων δικτύου στον υπολογιστή έχει οριστεί σε «Στατική», η ρύθμιση ασύρματου δικτύου πρέπει να είναι επίσης «Στατική».

  Αν ο υπολογιστής έχει οριστεί σε DHCP και θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση ασύρματου δικτύου «Στατική», πρέπει να επικοινωνήσετε με το διαχειριστή δικτύου για να λάβετε τη στατική διεύθυνση IP.

  • Για τη μέθοδο DHCP.

   Εάν έχει επιλεγεί η μέθοδος DHCP για την αντιστοίχιση διευθύνσεων IP, ελέγξτε εάν το DHCP εμφανίζεται στο παράθυρο Επιβεβαίωση ρύθμισης ασύρματου δικτύου. Εάν εμφανίζεται η ένδειξη “Στατική”, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή TCP/IP για να αλλάξετε τη μέθοδο αντιστοίχισης σε Αυτόματη λήψη της διεύθυνσης IP (DHCP).

  • Για τη στατική μέθοδο.

   Aν έχει επιλεγεί η στατική μέθοδος για την αντιστοίχιση διευθύνσεων IP, ελέγξτε αν εμφανίζεται στο παράθυρο Επιβεβαίωση ρύθμισης ασύρματου δικτύου η ένδειξη «Στατική». Εάν εμφανίζεται η ένδειξη DHCP, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή TCP/IP για να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση IP και άλλες τιμές παραμέτρων δικτύου για το μηχάνημα.

   Για παράδειγμα,

   Αν οι πληροφορίες δικτύου του υπολογιστή είναι ως εξής:

   • Διεύθυνση IP: 169.254.133.42

   • Μάσκα υποδικτύου: 255.255.0.0

   Τότε, οι πληροφορίες δικτύου του μηχανήματος θα πρέπει να είναι ως εξής:

   • Διεύθυνση IP: 169.254.133.43

   • Μάσκα υποδικτύου: 255.255.0.0 (Χρησιμοποιείται η μάσκα υποδικτύου του υπολογιστή).

   • Πύλη: 169.254.133.1

 7. Εμφανίζεται το παράθυρο Ολοκλήρωση ρύθμισης ασύρματου δικτύου. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 8. Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση του ασύρματου δικτύου, αποσυνδέστε το καλώδιο USB μεταξύ υπολογιστή και μηχανήματος. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 9. Επιλέξτε τα συστατικά στοιχεία που θα εγκατασταθούν.

 10. Μετά την επιλογή των συστατικών στοιχείων, μπορείτε επίσης να αλλάξετε το όνομα του μηχανήματος, να ρυθμίσετε το μηχάνημά σας ώστε να είναι κοινόχρηστο στο δίκτυο, να ορίσετε το μηχάνημα ως το προεπιλεγμένο μηχάνημα και να αλλάξετε το όνομα θύρας κάθε μηχανήματος. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 11. Αν θέλετε να δηλώσετε το μηχάνημά σας στον ιστότοπο της Samsung και να λαμβάνετε χρήσιμες πληροφορίες, κάντε κλικ στο Ηλεκτρονική εγγραφή. Αν δεν θέλετε, κάντε κλικ στο Τέλος.

Εγκατάσταση χρησιμοποιώντας Mac

Σημείο πρόσβασης μέσω καλωδίου USB (συνιστάται)

Αντικείμενα για προετοιμασία
 • Σημείο πρόσβασης

 • Υπολογιστής συνδεδεμένος σε δίκτυο

 • CD λογισμικού που συνόδευε το μηχάνημά σας

 • Το μηχάνημα με εγκατεστημένη μια διασύνδεση ασύρματου δικτύου

 • Καλώδιο USB

 1. Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα είναι συνδεδεμένο με τον υπολογιστή και είναι ενεργοποιημένο.

 2. Τοποθετήστε το παρεχόμενο CD λογισμικού στη μονάδα δίσκου CD-ROM.

 3. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο CD-ROM που εμφανίζεται στην επιφάνεια εργασίας του Mac.

  • Για Mac OS X 10.8, κάντε διπλό κλικ στο CD-ROM που εμφανίζεται στο πρόγραμμα εύρεσης Finder.

 4. Κάντε διπλό κλικ στο φάκελο MAC_Installer > εικονίδιο Installer OS X.

 5. Κάντε κλικ στο Continue.

 6. Διαβάστε την άδεια χρήσης και κάντε κλικ στο κουμπί Continue.

 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Agree για να αποδεχθείτε τους όρους της άδειας χρήσης.

 8. Πατήστε Install. Θα εγκατασταθούν όλα τα συστατικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τις λειτουργίες του μηχανήματος.

  Αν κάνετε κλικ στο Customize, μπορείτε να επιλέξετε μεμονωμένα στοιχεία για εγκατάσταση.

 9. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και κάντε κλικ στο OK.

 10. Επιλέξτε Wireless connection στο Printer Connection Type και κάντε κλικ στο Continue.

 11. Αν εμφανιστεί η οθόνη Wireless Settings, επιλέξτε Using a USB cable και κάντε κλικ στο Next.

  Αν η οθόνη δεν εμφανιστεί, πηγαίνετε στο βήμα 15.

 12. Μετά την ολοκλήρωση της αναζήτησης, στο παράθυρο εμφανίζονται οι διαθέσιμες συσκευές ασύρματου δικτύου. Επιλέξτε το όνομα (SSID) του σημείου πρόσβασης που χρησιμοποιείτε και κάντε κλικ στο Next.

  [Note]

  Όταν ρυθμίζετε μη αυτόματα τις ασύρματες παραμέτρους, κάντε κλικ στην επιλογή Advanced Setting.

  • Enter the wireless Network NameΠληκτρολογήστε το SSID του σημείου πρόσβασης (για το SSID γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων).

  • Operation ModeΕπιλέξτε Infrastructure.

  • AuthenticationΕπιλέξτε έναν τύπο ελέγχου ταυτότητας.

   Open SystemΔεν χρησιμοποιείται έλεγχος ταυτότητας και η κρυπτογράφηση ενδέχεται να μην χρησιμοποιηθεί, ανάλογα με τις ανάγκες για ασφάλεια των δεδομένων.

   Shared KeyΧρησιμοποιείται έλεγχος ταυτότητας. Η συσκευή που διαθέτει το σωστό κλειδί WEP έχει δικαίωμα πρόσβασης στο δίκτυο.

   WPA Personal ή WPA2 PersonalΜπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή για έλεγχο ταυτότητας του διακομιστή εκτύπωσης με βάση το ήδη κοινόχρηστο κλειδί WPA. Χρησιμοποιεί ένα κοινόχρηστο μυστικό κλειδί (που συνήθως ονομάζεται Pre Shared Key pass phrase), το οποίο ρυθμίζεται με μη αυτόματο τρόπο στο σημείο πρόσβασης και σε κάθε υπολογιστή-πελάτη.

  • EncryptionΕπιλέξτε την κρυπτογράφηση (Καμία, WEP64, WEP128, TKIP, AES, TKIP AES)

  • Network PasswordΠληκτρολογήστε την τιμή του κωδικού πρόσβασης δικτύου κρυπτογράφησης.

  • Confirm Network PasswordΕπιβεβαιώστε την τιμή του κωδικού πρόσβασης δικτύου κρυπτογράφησης.

  • WEP Key IndexΑν χρησιμοποιείτε κρυπτογράφηση WEP, επιλέξτε τον κατάλληλο WEP Key Index.

  Το παράθυρο ασφάλειας του ασύρματου δικτύου εμφανίζεται όταν το σημείο πρόσβασης διαθέτει ενεργοποιημένη ρύθμιση ασφαλείας.

  Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης δικτύου του σημείου πρόσβασης (ή δρομολογητή).

 13. Εμφανίζεται το παράθυρο με τη ρύθμιση του ασύρματου δικτύου. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις και κάντε κλικ στο Επόμενο.

  [Note]
  • Η επιλογή Wi-Fi Direct εμφανίζεται στην οθόνη μόνο αν ο εκτυπωτής σας υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία.

  • Μπορείτε να εκκινήσετε το Wi-Fi Direct χρησιμοποιώντας το Samsung Easy Printer Manager (βλ. Ρύθμιση του Wi-Fi Direct).

  • Όνομα Wi-Fi Direct: Το προεπιλεγμένο όνομα Wi-Fi Direct είναι το όνομα μοντέλου και το μέγιστο μήκος είναι 22 χαρακτήρες.

  • Ο Ρύθμιση Κωδικός πρόσβασης είναι μια αριθμητική συμβολοσειρά με μέγεθος 8 ~ 64 χαρακτήρες.

 14. Εμφανίζεται το παράθυρο Ολοκλήρωση ρύθμισης ασύρματου δικτύου. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 15. Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση του ασύρματου δικτύου, αποσυνδέστε το καλώδιο USB μεταξύ υπολογιστή και μηχανήματος. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

Σημείο πρόσβασης χωρίς καλώδιο USB

Αντικείμενα για προετοιμασία
 • Mac με δυνατότητα WiFi με λειτουργικό σύστημα Windows 10.7 ή νεότερο και σημείο πρόσβασης (δρομολογητής)

 • CD λογισμικού που συνόδευε το μηχάνημά σας

 • Το μηχάνημα με εγκατεστημένη μια διασύνδεση ασύρματου δικτύου

 1. Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα είναι συνδεδεμένο με τον υπολογιστή και είναι ενεργοποιημένο.

 2. Τοποθετήστε το παρεχόμενο CD λογισμικού στη μονάδα δίσκου CD-ROM.

 3. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο CD-ROM που εμφανίζεται στην επιφάνεια εργασίας του Mac.

  • Για Mac OS X 10.8, κάντε διπλό κλικ στο CD-ROM που εμφανίζεται στο πρόγραμμα εύρεσης Finder.

 4. Κάντε διπλό κλικ στο φάκελο MAC_Installer > εικονίδιο Installer OS X.

 5. Κάντε κλικ στο Continue.

 6. Διαβάστε την άδεια χρήσης και κάντε κλικ στο κουμπί Continue.

 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Agree για να αποδεχθείτε τους όρους της άδειας χρήσης.

 8. Πατήστε Install. Θα εγκατασταθούν όλα τα συστατικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τις λειτουργίες του μηχανήματος.

  Αν κάνετε κλικ στο Customize, μπορείτε να επιλέξετε μεμονωμένα στοιχεία για εγκατάσταση.

 9. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και κάντε κλικ στο OK.

 10. Επιλέξτε Wireless connection στο Printer Connection Type και κάντε κλικ στο Continue.

 11. Αν εμφανιστεί η οθόνη Wireless Settings, επιλέξτε Using a direct wireless connection και κάντε κλικ στο Επόμενο.

  Αν η οθόνη δεν εμφανιστεί, πηγαίνετε στο βήμα 13.

 12. Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση ασύρματου δικτύου, κάντε κλικ στο Επόμενο.

 13. Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, κάντε κλικ στο Close.

Ad hoc μέσω καλωδίου USB

Αν δεν διαθέτετε σημείο πρόσβασης, μπορείτε και πάλι να συνδέσετε το μηχάνημα ασύρματα στον υπολογιστή σας, ρυθμίζοντας ένα ασύρματο δίκτυο ειδικής λειτουργίας ad hoc, ακολουθώντας τις παρακάτω απλές υποδείξεις.

Αντικείμενα για προετοιμασία
 • Υπολογιστής συνδεδεμένος σε δίκτυο

 • CD λογισμικού που συνόδευε το μηχάνημά σας

 • Το μηχάνημα με εγκατεστημένη μια διασύνδεση ασύρματου δικτύου

 • Καλώδιο USB

Δημιουργία δικτύου ειδικής λειτουργίας ad hoc σε Mac
 1. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB είναι συνδεδεμένο με το μηχάνημα.

 2. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή και το μηχάνημα ασύρματου δικτύου.

 3. Τοποθετήστε το παρεχόμενο CD λογισμικού στη μονάδα δίσκου CD-ROM.

 4. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο CD-ROM που εμφανίζεται στην επιφάνεια εργασίας του Mac.

  • Για Mac OS X 10.8, κάντε διπλό κλικ στο CD-ROM που εμφανίζεται στο πρόγραμμα εύρεσης Finder.

 5. Κάντε διπλό κλικ στο φάκελο MAC_Installer > εικονίδιο Installer OS X.

 6. Κάντε κλικ στο Continue.

 7. Διαβάστε την άδεια χρήσης και κάντε κλικ στο κουμπί Continue.

 8. Κάντε κλικ στην επιλογή Agree για να αποδεχθείτε τους όρους της άδειας χρήσης.

 9. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα που σας προειδοποιεί ότι όλες οι εφαρμογές του υπολογιστή σας θα κλείσουν, κάντε κλικ στο Continue.

 10. Κάντε κλικ στο κουμπί Wireless Network Setting στο παράθυρο User Options Pane.

 11. Αφού πραγματοποιηθεί η αναζήτηση ασύρματων δικτύων, εμφανίζεται μια λίστα με τα ασύρματα δίκτυα που αναζήτησε το μηχάνημά σας. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρύθμιση για προχωρημένους.

  [Note]
  • Enter the wireless Network NameΠληκτρολογήστε το όνομα SSID που θέλετε (για το SSID γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων).

  • Operation ModeΕπιλέξτε ad hoc.

  • ChannelΕπιλέξτε κανάλι (Auto Setting ή 2412 MHz έως 2467 MHz).

  • AuthenticationΕπιλέξτε έναν τύπο ελέγχου ταυτότητας.

   Open SystemΔεν χρησιμοποιείται έλεγχος ταυτότητας και η κρυπτογράφηση ενδέχεται να μην χρησιμοποιηθεί, ανάλογα με τις ανάγκες για ασφάλεια των δεδομένων.

   Shared KeyΧρησιμοποιείται έλεγχος ταυτότητας. Η συσκευή που διαθέτει το σωστό κλειδί WEP έχει δικαίωμα πρόσβασης στο δίκτυο.

  • EncryptionΕπιλέξτε κρυπτογράφηση (Καμία, WEP64, WEP128).

  • Network PasswordΠληκτρολογήστε την τιμή του κωδικού πρόσβασης δικτύου κρυπτογράφησης.

  • Confirm Network PasswordΕπιβεβαιώστε την τιμή του κωδικού πρόσβασης δικτύου κρυπτογράφησης.

  • WEP Key IndexΑν χρησιμοποιείτε κρυπτογράφηση WEP, επιλέξτε τον κατάλληλο WEP Key Index.

  Το παράθυρο ασφάλειας του ασύρματου δικτύου εμφανίζεται όταν το δίκτυο ad-hoc διαθέτει ρύθμιση ασφαλείας.

  Επιλέξτε Open System ή Shared Key για τον έλεγχο ταυτότητας και κάντε κλικ στο Next.

  • Το WEP (Wired Equivalent Privacy) είναι ένα πρωτόκολλο ασφαλείας που εμποδίζει την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυό σας. Το WEP κρυπτογραφεί το τμήμα δεδομένων κάθε πακέτου που ανταλλάσσεται σε ασύρματο δίκτυο με τη χρήση ενός κλειδιού κρυπτογράφησης WEP 64-bit ή 128-bit.

 12. Εμφανίζεται το παράθυρο με τη ρύθμιση του ασύρματου δικτύου. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις και κάντε κλικ στο Next.

  [Note]

  Πριν εισάγετε τη διεύθυνση IP για το μηχάνημα, πρέπει να γνωρίζετε τα στοιχεία παραμέτρων του δικτύου του υπολογιστή σας. Εάν η ρύθμιση παραμέτρων δικτύου στον υπολογιστή έχει οριστεί σε DHCP, η ρύθμιση ασύρματου δικτύου πρέπει να είναι επίσης DHCP. Ομοίως, εάν η ρύθμιση παραμέτρων δικτύου στον υπολογιστή έχει οριστεί σε «Στατική», η ρύθμιση ασύρματου δικτύου πρέπει να είναι επίσης «Στατική».

  Αν ο υπολογιστής έχει οριστεί σε DHCP και θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση ασύρματου δικτύου «Στατική», πρέπει να επικοινωνήσετε με το διαχειριστή δικτύου για να λάβετε τη στατική διεύθυνση IP.

  • Για τη μέθοδο DHCP.

   Εάν έχει επιλεγεί η μέθοδος DHCP για την αντιστοίχιση διευθύνσεων IP, ελέγξτε εάν το DHCP εμφανίζεται στο παράθυρο Wireless Network Setting Confirm. Εάν εμφανίζεται η ένδειξη “Στατική”, κάντε κλικ στην επιλογή Change TCP/IP για να αλλάξετε τη μέθοδο αντιστοίχισης σε Receive IP address automatically (DHCP).

  • Για τη στατική μέθοδο.

   Aν έχει επιλεγεί η στατική μέθοδος για την αντιστοίχιση διευθύνσεων IP, ελέγξτε αν εμφανίζεται στο παράθυρο Επιβεβαίωση ρύθμισης ασύρματου δικτύου η ένδειξη «Στατική». Εάν εμφανίζεται η ένδειξη DHCP, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή TCP/IP για να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση IP και άλλες τιμές παραμέτρων δικτύου για το μηχάνημα.

   Για παράδειγμα,

   Αν οι πληροφορίες δικτύου του υπολογιστή είναι ως εξής:

   • Διεύθυνση IP: 169.254.133.42

   • Μάσκα υποδικτύου: 255.255.0.0

   Τότε, οι πληροφορίες δικτύου του μηχανήματος θα πρέπει να είναι ως εξής:

   • Διεύθυνση IP: 169.254.133.43

   • Μάσκα υποδικτύου: 255.255.0.0 (Χρησιμοποιείται η μάσκα υποδικτύου του υπολογιστή).

   • Πύλη: 169.254.133.1

 13. Όταν εμφανιστεί το παράθυρο που σας ενημερώνει για την επιτυχημένη σύνδεση του καλωδίου δικτύου, αποσυνδέστε το καλώδιο δικτύου και κάντε κλικ στο Επόμενο..

  Αν το καλώδιο δικτύου είναι συνδεδεμένο, ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα στην εύρεση του μηχανήματος κατά τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων του ασύρματου δικτύου.

 14. Το ασύρματο δίκτυο συνδέεται με βάση τις παραμέτρους του δικτύου.

 15. Η ρύθμιση του ασύρματου δικτύου έχει ολοκληρωθεί. Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, κάντε κλικ στο Quit.

  [Note]

  Μετά την ολοκλήρωση της σύνδεσης του ασύρματου δικτύου, πρέπει να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης του μηχανήματος για να μπορείτε να εκτυπώσετε από μια εφαρμογή (βλέπε Εγκατάσταση για Mac).

Χρήση καλωδίου δικτύου

[Note]

Mηχανήματα που δεν υποστηρίζουν τη θύρα δικτύου, δεν θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν αυτήν τη λειτουργία (βλ. Πίσω όψη).

Το μηχάνημά σας διαθέτει δυνατότητες δικτύωσης. Για να είναι δυνατή η λειτουργία του μηχανήματος στο δίκτυό σας, πρέπει να εκτελέσετε ορισμένες διαδικασίες ρύθμισης παραμέτρων.

[Note]
 • Μετά την ολοκλήρωση της σύνδεσης του ασύρματου δικτύου, πρέπει να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης του μηχανήματος για να μπορείτε να εκτυπώσετε από μια εφαρμογή (βλέπε Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης μέσω του δικτύου).

 • Συμβουλευθείτε το διαχειριστή δικτύου ή το άτομο που ρύθμισε το ασύρματο δίκτυο για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση παραμέτρων του δικτύου.

Αντικείμενα για προετοιμασία

 • Σημείο πρόσβασης

 • Υπολογιστής συνδεδεμένος σε δίκτυο

 • CD λογισμικού που συνόδευε το μηχάνημά σας

 • Το μηχάνημα με εγκατεστημένη μια διασύνδεση ασύρματου δικτύου

 • Καλώδιο δικτύου

Εκτύπωση αναφοράς ρύθμισης παραμέτρων δικτύου

Μπορείτε να διαπιστώσετε τις ρυθμίσεις δικτύου του μηχανήματός σας εκτυπώνοντας μια αναφορά παραμέτρων δικτύου.

Βλέπε Εκτύπωση αναφοράς ρύθμισης παραμέτρων δικτύου.

Ρύθμιση διεύθυνσης IP με χρήση του προγράμματος SetIP (Windows)

Αυτό το πρόγραμμα χρησιμοποιείται για τη μη αυτόματη ρύθμιση των διευθύνσεων IP δικτύου του μηχανήματός σας χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση MAC για να πραγματοποιηθεί επικοινωνία με το μηχάνημα. Η διεύθυνση MAC είναι ο αριθμός σειράς του υλικού της διασύνδεσης δικτύου, και μπορείτε να την βρείτε στην αναφορά ρύθμισης παραμέτρων δικτύου.

Βλέπε Ρύθμιση διεύθυνσης IP.

Ρύθμιση παραμέτρων ασύρματου δικτύου του μηχανήματος

Πριν ξεκινήσετε, θα πρέπει να μάθετε το όνομα δικτύου (SSID) του ασύρματου δικτύου, καθώς και το κλειδί δικτύου, αν είναι κρυπτογραφημένο. Αυτά τα στοιχεία ρυθμίστηκαν κατά την εγκατάσταση σημείου πρόσβασης (ή ασύρματου δρομολογητή). Αν δεν γνωρίζετε αυτά τα στοιχεία για το περιβάλλον του δικτύου σας, απευθυνθείτε στο άτομο που εγκατέστησε το δίκτυο.

Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους ασύρματης σύνδεσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το SyncThru™ Web Service.

Χρήση του SyncThru™ Web Service

Πριν ξεκινήσετε τη ρύθμιση των παραμέτρων του ασύρματου δικτύου, ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης του καλωδίου.

 1. Ελέγξτε αν το καλώδιο δικτύου είναι συνδεδεμένο με το μηχάνημα. Αν δεν είναι, συνδέστε το μηχάνημα με ένα τυπικό καλώδιο δικτύου.

 2. Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο web, όπως για παράδειγμα τον Internet Explorer, το Safari ή το Firefox, και πληκτρολογήστε τη νέα διεύθυνση IP του μηχανήματός σας στο παράθυρο του προγράμματος περιήγησης.

  Για παράδειγμα,

 3. Κάντε κλικ στο Login επάνω δεξιά στην τοποθεσία Web του SyncThru™ Web Service.

 4. Πληκτρολογήστε τα στοιχεία σύνδεσης, που είναι το ID και το Password και στη συνέχεια κάντε κλικ στο Login. Συνιστάται να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης για λόγους ασφαλείας.

  • IDadmin

  • Password sec00000

 5. Όταν ανοίξει το παράθυρο της SyncThru™ Web Service, κάντε κλικ στο Network Settings.

 6. Κάντε κλικ στο Wireless > Wizard.

  [Note]

  Το Wizard θα σας βοηθήσει να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση των παραμέτρων του ασύρματου δικτύου. Ωστόσο, αν θέλετε να ρυθμίσετε απευθείας το ασύρματο δίκτυο, επιλέξτε Custom.

 7. Επιλέξτε ένα Network Name(SSID) από τη λίστα.

  • SSID: Το SSID (Service Set Identifier) είναι ένα όνομα που χαρακτηρίζει ένα ασύρματο δίκτυο. Τα σημεία πρόσβασης και οι ασύρματες συσκευές που επιχειρούν σύνδεση σε ένα συγκεκριμένο ασύρματο δίκτυο πρέπει να χρησιμοποιούν το ίδιο SSID. Το SSID κάνει διάκριση πεζών-κεφαλαίων.

  • Operation Mode: Το Operation Mode αναφέρεται στον τύπο ασύρματων συνδέσεων (βλέπε Όνομα ασύρματου δικτύου και κωδικός πρόσβασης δικτύου).

   • Ad-hoc: Επιτρέπει σε ασύρματες συσκευές να επικοινωνούν απευθείας μεταξύ τους σε ομότιμο περιβάλλον.

   • Infrastructure: Επιτρέπει σε ασύρματες συσκευές να επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω ενός σημείου πρόσβασης.

  [Note]

  Αν η επιλογή Operation Mode του δικτύου σας είναι Infrastructure, επιλέξτε το SSID του σημείου πρόσβασης. Αν η επιλογή Operation Mode είναι Ad-hoc, επιλέξτε το SSID του μηχανήματος.

 8. Κάντε κλικ στο κουμπί Next.

  Αν εμφανιστεί το παράθυρο ρύθμισης της ασύρματης ασφάλειας, πληκτρολογήστε τον καταχωρημένο κωδικό πρόσβασης (κλειδί δικτύου) και κάντε κλικ στο Next.

 9. Εμφανίζεται το παράθυρο επιβεβαίωσης, ελέγξτε τη ρύθμιση ασύρματης σύνδεσης. Αν η ρύθμιση είναι σωστή, κάντε κλικ στο Apply.

  [Caution]

  Αποσυνδέστε το καλώδιο δικτύου (τυπικό ή δίκτυο). Το μηχάνημα σας θα πρέπει να ξεκινήσει να επικοινωνεί ασύρματα με το δίκτυο. Σε περίπτωση που έχει επιλεγεί η λειτουργία Ad-Hoc, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ασύρματο και ενσύρματο δίκτυο LAN ταυτόχρονα.

 10. Εισαγάγετε το παρεχόμενο CD λογισμικού στη μονάδα CD-ROM και ακολουθήστε τις οδηγίες στο παράθυρο για να εγκαταστήσετε το ασύρματο δίκτυο.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του δικτύου Wi-Fi

[Note]

Εάν το μηχάνημά σας έχει οθόνη ενδείξεων, μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το Wi-Fi από τον πίνακα ελέγχου του μηχανήματος χρησιμοποιώντας το μενού Network.

 1. Βεβαιωθείτε αν το καλώδιο δικτύου είναι συνδεδεμένο με το μηχάνημα. Αν δεν είναι, συνδέστε το μηχάνημα με ένα τυπικό καλώδιο δικτύου.

 2. Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο web, όπως για παράδειγμα τον Internet Explorer, το Safari ή το Firefox, και πληκτρολογήστε τη νέα διεύθυνση IP του μηχανήματός σας στο παράθυρο του προγράμματος περιήγησης.

  Για παράδειγμα,

 3. Κάντε κλικ στο Login επάνω δεξιά στην τοποθεσία Web του SyncThru™ Web Service.

 4. Αν είναι η πρώτη φορά που συνδέεστε στο SyncThru™ Web Service, θα χρειαστεί να συνδεθείτε ως διαχειριστής. Πληκτρολογήστε το παρακάτω προεπιλεγμένο αναγνωριστικό και κωδικό πρόσβασης. Συνιστάται να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης για λόγους ασφαλείας.

  • IDadmin

  • Passwordsec00000

 5. Όταν ανοίξει το παράθυρο της SyncThru™ Web Service, κάντε κλικ στο Network Settings.

 6. Κάντε κλικ Wireless > Custom.

  Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το δίκτυο Wi-Fi.

Ρύθμιση του Wi-Fi Direct για εκτύπωση από φορητές συσκευές

Το Wi-Fi Direct είναι μια μέθοδος σύνδεσης peer to peer με εύκολες ρυθμίσεις για τη σύνδεση του εκτυπωτή σας και μιας φορητής συσκευής, η οποία προσφέρει ασφαλή σύνδεση και καλύτερη απόδοση από τη λειτουργία Ad Hoc.

Με το Wi-Fi Direct, μπορείτε να συνδέσετε τον εκτυπωτή σας σε ένα δίκτυο Wi-Fi Direct ενώ ταυτόχρονα είστε συνδεδεμένος σε ένα σημείο πρόσβασης. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα ενσύρματο δίκτυο και ένα δίκτυο Wi-Fi Direct ταυτόχρονα έτσι ώστε πολλοί χρήστες να αποκτούν πρόσβαση και να εκτυπώνουν έγγραφα τόσο από το Wi-Fi Direct όσο και από το ενσύρματο δίκτυο.

[Note]
 • Δεν μπορείτε να συνδέσετε τη φορητή σας συσκευή στο internet μέσω του Wi-Fi Direct του εκτυπωτή.

 • Η λίστα υποστηριζόμενων πρωτοκόλων ενδέχεται να διαφέρει από το μοντέλο σας, τα δίκτυα Wi-Fi Direct ΔΕΝ υποστηρίζουν IPv6, φιλτράρισμα δικτύου, IPSec, WINS και υπηρεσίες SLP.

 • Ο μέγιστος αριθμός συσκευών που μπορούν να συνδεθούν μέσω του Wi-Fi Direct είναι 3.

Ρύθμιση του Wi-Fi Direct

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Wi-Fi Direct με μία από τις παρακάτω μεθόδους.

Από τον υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος με καλώδιο USB (συνιστάται)

Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης προγράμματος οδήγησης, μπορούν να γίνουν οι ρυθμίσεις του Samsung Easy Printer Manager και οι αλλαγές στο Wi-Fi Direct.

[Note]

Το Samsung Easy Printer Manager διατίθεται μόνο για χρήστες των λειτουργικών συστημάτων Windows και Mac.

 • Από το μενού Έναρξη, επιλέξτε Προγράμματα ή Όλα τα προγράμματα > Samsung Printers > Samsung Easy Printer Manager > Ρυθμίσεις συσκευής > δικτύου.

  • Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση άμεσου Wi-Fi: Επιλέξτε Ενεργό για να το ενεργοποιήσετε.

  • Όνομα συσκευής: Εισάγετε το όνομα του εκτυπωτή για την αναζήτηση για τον εκτυπωτή σας σε ένα ασύρματο δίκτυο. Από προεπιλογή, το όνομα συσκευής είναι το όνομα μοντέλου.

  • Διεύθυνση IP: Εισάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή. Αυτή η διεύθυνση IP χρησιμοποιείται μόνο για το τοπικό δίκτυο και όχι για το ενσύρματο ή ασύρματο δίκτυο υποδομής. Συνιστούμε τη χρήση της προεπιλεγμένης τοπικής διεύθυνσης IP (η προεπιλεγμένη τοπική διεύθυνση IP του εκτυπωτή για το Wi-Fi Direct είναι η 192.168.3.1 )

  • Κάτοχος ομάδας: Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να αναθέσετε τον εκτυπωτή στον ιδιοκτήτη μιας ομάδας Wi-Fi Direct. Η επιλογή Κάτοχος ομάδας δρα με παρόμοιο τρόπο με ένα ασύρματο σημείο πρόσβασης. Συνιστούμε την ενεργοποίηση αυτής της επιλογής.

  • Κωδικός πρόσβασης δικτύου: Εάν ο εκτυπωτής σας είναι ιδιοκτήτης ομάδας (Κάτοχος ομάδας), απαιτείται ένας Κωδικός πρόσβασης δικτύου για τη σύνδεση άλλων φορητών συσκευών στον εκτυπωτή σας. Μπορείτε να διαμορφώσετε οι ίδιοι έναν κωδικό πρόσβασης δικτύου ή να θυμάστε τον κωδικό πρόσβασης δικτύου που δημιουργείται με τυχαίο τρόπο.

Από το μηχάνημα (μηχανήματα με οθόνη ενδείξεων)
 • Επιλέξτε Network > Wireless > Wi-Fi Direct από τον πίνακα ελέγχου.

 • Ενεργοποιήστε το Wi-Fi Direct.

Από το μηχάνημα (μηχανήματα χωρίς οθόνη ενδείξεων)
 • Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί (WPS) στον πίνακα ελέγχου για περίπου 10- 15 δευτερόλεπτα. Ενεργοποιείται η λειτουργία Wi-Fi Direct.

 • Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί (WPS) στον πίνακα ελέγχου για περισσότερο από 15 δευτερόλεπτα. Απενεργοποιείται η λειτουργία Wi-Fi Direct.

Από τον υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο

Εάν ο εκτυπωτής σας χρησιμοποιεί ένα καλώδιο δικτύου ή ένα ασύρματο σημείο πρόσβασης, μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να διαμορφώσετε το Wi-Fi Direct μέσω του SyncThru™ Web Service.

 • Προσπελάστε την υπηρεσία SyncThru™ Web Service, επιλέξτε Settings > Network Settings > Wireless > Wi-Fi Direct.

 • Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το Wi-Fi Direct και ρυθμίστε άλλες επιλογές.

[Note]
 • Για χρήστες του λειτουργικού συστήματος Linux:

  • Εκτυπώστε αναφορές διαμόρφωσης δικτύου IP για τον έλεγχο της εκτύπωσης (βλ. Εκτύπωση αναφοράς ρύθμισης παραμέτρων δικτύου).

  • Προσπελάστε την υπηρεσία SyncThru Web Service, επιλέξτε Settings > Network Settings > Wireless > Wi-Fi Direct.

  • Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το Wi-Fi Direct.

Ρύθμιση της φορητής συσκευής

 • Μετά τη ρύθμιση του Wi-Fi Direct από τον εκτυπωτή, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της φορητής συσκευής που χρησιμοποιείτε για τη ρύθμιση του Wi-Fi Direct.

 • Μετά τη ρύθμιση του Wi-Fi Direct, θα χρειαστεί να κάνετε λήψη μιας εφαρμογής εκτύπωσης από φορητές συσκευές (π.χ.: Samsung Mobile printer) για να εκτυπώσετε από το smartphone.

[Note]
 • Όταν βρείτε έναν εκτυπωτή στον οποίο θέλετε να συνδεθείτε από τη φορητή συσκευή σας, επιλέξτε τον εκτυπωτή και θα αναβοσβήσει η λυχνία LED του εκτυπωτή. Πατήστε το κουμπί WPS του εκτυπωτή και θα συνδεθεί με τη φορητή συσκευή σας.

 • Εάν η φορητή συσκευή σας δεν υποστηρίζει WPS, θα χρειαστεί να εισάγετε το "Κλειδί δικτύου" του εκτυπωτή αντί να πατήσετε το κουμπί WPS.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Προβλήματα κατά την εγκατάσταση ή την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης

Δεν βρέθηκαν εκτυπωτές
 • Το μηχάνημά σας ενδεχομένως να μην είναι ενεργοποιημένο. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή και το μηχάνημά σας.

 • Το καλώδιο USB δεν είναι συνδεδεμένο μεταξύ υπολογιστή και μηχανήματος. Συνδέστε το μηχάνημα στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.

 • Το μηχάνημα δεν υποστηρίζει ασύρματο δίκτυο. Ελέγξτε το οδηγό χρήσης του μηχανήματος, ο οποίος συμπεριλαμβάνεται CD του λογισμικού που συνοδεύει το μηχάνημά σας και προετοιμάστε ένα μηχάνημα ασύρματου δικτύου.

Αποτυχία σύνδεσης - Δεν βρέθηκε SSID
 • Το μηχάνημα δεν μπορεί να βρει το όνομα δικτύου (SSID) που έχετε επιλέξει ή πληκτρολογήσει. Ελέγξτε το όνομα δικτύου (SSID) στο σημείο πρόσβασης και προσπαθήστε να συνδεθείτε ξανά.

 • Το σημείο πρόσβασης δεν είναι ενεργοποιημένο. Ενεργοποιήστε το σημείο πρόσβασης.

Αποτυχία σύνδεσης - Μη έγκυρη ασφάλεια
 • Η ασφάλεια δεν είναι σωστά διαμορφωμένη. Ελέγξετε τη ρύθμιση των παραμέτρων ασφαλείας στο σημείο πρόσβασης και το μηχάνημα.

Αποτυχία σύνδεσης - Γενικό σφάλμα σύνδεσης
 • Ο υπολογιστής σας δεν λαμβάνει σήμα από το μηχάνημα. Ελέγξτε το καλώδιο USB και βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα λειτουργεί.

Αποτυχία σύνδεσης - Συνδεδεμένο ενσύρματο δίκτυο
 • Το μηχάνημά σας είναι συνδεδεμένο με ένα καλώδιο ενσύρματου δικτύου. Αφαιρέστε το καλώδιο ενσύρματου δικτύου από το μηχάνημα.

Αποτυχία σύνδεσης - Εκχώρηση διεύθυνσης IP
 • Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε το σημείο πρόσβασης (ή τον ασύρματο δρομολογητή) και το μηχάνημα.

Σφάλμα σύνδεσης PC
 • Η ρυθμισμένη διεύθυνση δικτύου δεν μπορεί να πραγματοποιήσει σύνδεση ανάμεσα στον υπολογιστή και το μηχάνημα.

  • Για περιβάλλον δικτύου DHCP

   Ο εκτυπωτής λαμβάνει αυτόματα τη διεύθυνση IP (DHCP), όταν για τον υπολογιστή έχει επιλεγεί η ρύθμιση παραμέτρων DHCP.

   [Note]

   Αν η εργασία εκτύπωσης δεν λειτουργεί σε κατάσταση λειτουργίας DHCP, το πρόβλημα ενδέχεται να προκαλείται από την αυτόματα αλλαγμένη διεύθυνση IP. Συγκρίνετε τη διεύθυνση IP μεταξύ της διεύθυνσης IP του προϊόντος και της διεύθυνσης IP της θύρας του εκτυπωτή.

   Πώς να συγκρίνετε:

   1. Εκτυπώστε την αναφορά πληροφοριών δικτύου του εκτυπωτή σας και ελέγξτε τη διεύθυνση IP (βλ. Εκτύπωση αναφοράς ρύθμισης παραμέτρων δικτύου).

   2. Ελέγξτε τη διεύθυνση IP της θύρας του εκτυπωτή από τον υπολογιστή σας.

    1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη των Windows.

     • Για Windows 8, από την επιλογή Charms(Σύμβολα), επιλέξτε Αναζήτηση > Ρυθμίσεις.

    2. Στα Windows XP/Server 2003 επιλέξτε Εκτυπωτές και Φαξ.

     • Στα Windows Server 2008/Vista επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου > Υλικό και Ήχος > Εκτυπωτές.

     • Στα Windows Server 2008 R2, επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου > Υλικό > Συσκευές και εκτυπωτές.

     • Στα Windows 7/ Windows 8, επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου > Συσκευές και εκτυπωτές.

    3. Κάντε δεξί κλικ στο μηχάνημα που διαθέτετε.

    4. Στα Windows XP/2003/2008/Vista, επιλέξτε Ιδιότητες.

     Στα Windows 7/ Windows 8 ή Windows Server 2008 R2, από τα μενού περιβάλλοντος, επιλέξτε Ιδιότητες εκτυπωτή.

     Αν το στοιχείο Ιδιότητες εκτυπωτή φέρει το σήμα , μπορείτε να επιλέξετε άλλα προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης συνδεδεμένα με τον επιλεγμένο εκτυπωτή.

    5. Κάντε κλικ στην καρτέλα Θύρα.

    6. Κάντε κλικ στο κουμπί Διαμόρφωση ρυθμίσεων θύρας...

    7. Ελέγξτε αν το Όνομα εκτυπωτή ή η Διεύθυνση IP: είναι η διεύθυνση ΙΡ στο φύλλο διαμόρφωσης δικτύου.

   3. Αλλάξτε τη διεύθυνση IP της θύρας του εκτυπωτή αν είναι διαφορετική από την αναφορά πληροφοριών δικτύου.

    Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το CD εγκατάστασης λογισμικού για να αλλάξετε τη θύρα IP, συνδεθείτε σε έναν εκτυπωτή δικτύου. Στη συνέχεια επανασυνδέστε τη διεύθυνση ΙΡ.

  • Για περιβάλλον στατικού δικτύου

   Το μηχάνημα χρησιμοποιεί τη στατική διεύθυνση όταν ο υπολογιστής έχει ρυθμιστεί σε στατική διεύθυνση.

   Για παράδειγμα,

   Αν οι πληροφορίες δικτύου του υπολογιστή είναι ως εξής:

   • Διεύθυνση IP: 169.254.133.42

   • Μάσκα υποδικτύου: 255.255.0.0

   Τότε, οι πληροφορίες δικτύου του μηχανήματος θα πρέπει να είναι ως εξής:

   • Διεύθυνση IP: 169.254.133.43

   • Μάσκα υποδικτύου: 255.255.0.0 (Χρησιμοποιείται η μάσκα υποδικτύου του υπολογιστή).

   • Πύλη: 169.254.133.1

Άλλα προβλήματα

Αν προκύψουν προβλήματα κατά τη χρήση του μηχανήματος σε δίκτυο, ελέγξτε τα παρακάτω:

[Note]

Για πληροφορίες σχετικά με το σημείο πρόσβασης (ή τον ασύρματο δρομολογητή), ανατρέξτε στον αντίστοιχο οδηγό χρήσης.

 • Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε ενσύρματα και ασύρματα δίκτυα ταυτόχρονα.

 • Ο υπολογιστής, το σημείο πρόσβασης (ή ο ασύρματος δρομολογητής) ή το μηχάνημά σας δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί.

 • Ελέγξτε την ασύρματη λήψη γύρω από το μηχάνημα. Εάν ο δρομολογητής είναι μακριά από το μηχάνημα ή εάν υπάρχει εμπόδιο, ενδεχομένως να αντιμετωπίσετε δυσκολία με τη λήψη του σήματος.

 • Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε το σημείο πρόσβασης (ή τον ασύρματο δρομολογητή), το μηχάνημα και τον υπολογιστή. Ορισμένες φορές, αυτή η ενέργεια μπορεί να αποκαταστήσει την επικοινωνία δικτύου.

 • Ελέγξτε αν το λογισμικό τείχους προστασίας (V3 ή Norton) εμποδίζει την επικοινωνία.

  Αν ο υπολογιστής και το μηχάνημα είναι συνδεδεμένα στο ίδιο δίκτυο και δεν είναι δυνατή η εύρεση κατά την αναζήτηση, το λογισμικό τείχους προστασίας ενδέχεται να εμποδίζει την επικοινωνία. Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης για το λογισμικό για να το απενεργοποιήσετε και προσπαθήστε να αναζητήσετε ξανά το μηχάνημα.

 • Ελέγξτε αν η διεύθυνση IP του μηχανήματος έχει εκχωρηθεί σωστά. Μπορείτε να ελέγξετε τη διεύθυνση IP εκτυπώνοντας την αναφορά παραμέτρων δικτύου.

 • Ελέγξτε αν το σημείο πρόσβασης (ή ο ασύρματος δρομολογητής) έχει ρυθμισμένη ασφάλεια (κωδικός πρόσβασης). Αν έχει κωδικό πρόσβασης, συμβουλευθείτε το διαχειριστή του σημείου πρόσβασης (ή του ασύρματου δρομολογητή).

 • Ελέγξτε τη διεύθυνση IP του μηχανήματος. Εγκαταστήστε ξανά το πρόγραμμα οδήγησης του μηχανήματος και αλλάξτε τις ρυθμίσεις για σύνδεση στο μηχάνημα στο δίκτυο. Λόγω των χαρακτηριστικών του DHCP, η εκχωρημένη διεύθυνση IP θα μπορούσε να αλλάξει αν το μηχάνημα δεν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο διάστημα ή αν έχει γίνει επαναφορά του σημείου πρόσβασης.

  Καταχωρίστε τη διεύθυνση MAC του προϊόντος όταν διαμορφώνετε τις ρυθμίσεις του διακομιστή DHCP στο σημείο πρόσβασης (ή στον ασύρματο δρομολογητή). Στη συνέχεια μπορείτε πάντα να χρησιμοποιήσετε τη διεύθυνση IP που έχει οριστεί με τη διεύθυνση MAC. Μπορείτε να διαπιστώσετε τη διεύθυνση Mac του μηχανήματός σας εκτυπώνοντας μια αναφορά παραμέτρων δικτύου (βλ. Εκτύπωση αναφοράς ρύθμισης παραμέτρων δικτύου).

 • Ελέγξτε το περιβάλλον ασύρματου δικτύου. Ίσως να μην είναι δυνατή η σύνδεση στο δίκτυο σε περιβάλλον υποδομής όπου πρέπει να πληκτρολογήσετε τα στοιχεία του χρήστη πριν τη σύνδεση στο σημείο πρόσβασης (ή στον ασύρματο δρομολογητή).

 • Το μηχάνημα υποστηρίζει μόνο IEEE 802.11 b/g/n και Wi-Fi. Δεν υποστηρίζονται άλλοι τύποι ασύρματης επικοινωνίας (π.χ. Bluetooth).

 • Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ad hoc, για λειτουργικά συστήματα όπως τα Windows Vista, ίσως χρειαστεί να ρυθμίζετε την ασύρματη σύνδεση κάθε φορά που πρέπει να χρησιμοποιήσετε το ασύρματο μηχάνημα.

 • Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία υποδομής και τη λειτουργία Ad-Hoc ταυτόχρονα για μηχανήματα ασύρματου δικτύου της Samsung.

 • Το μηχάνημα βρίσκεται εντός του εύρους του ασύρματου δικτύου.

 • Το μηχάνημα βρίσκεται μακριά από εμπόδια που θα μπορούσαν να μπλοκάρουν το ασύρματο σήμα.

  Αφαιρέστε τυχόν μεγάλα αντικείμενα που βρίσκονται ανάμεσα στο σημείο πρόσβασης (ή σε ασύρματο δρομολογητή) και το μηχάνημα.

  Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα και το ασύρματο σημείο πρόσβασης (ή ο ασύρματος δρομολογητής) δεν διαχωρίζονται από στύλους, τοίχους ή στήλες υποστήριξης με μέταλλο ή τσιμέντο.

 • Το μηχάνημα βρίσκεται μακριά από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές που ενδέχεται να επηρεάσουν το ασύρματο δίκτυο.

  Πολλές συσκευές μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές στο ασύρματο σήμα, συμπεριλαμβανομένων των φούρνων μικροκυμάτων και ορισμένων συσκευών Bluetooth.

 • Όταν αλλάζει η διαμόρφωση του σημείου πρόσβασης (ή του ασύρματου δρομολογητή), πρέπει να ρυθμίσετε ξανά το ασύρματο δίκτυο του προϊόντος.

 • Ο μέγιστος αριθμός συσκευών που μπορείτε να συνδέσετε μέσω του Wi-Fi Direct είναι 3.

 • Αν το Wi-Fi Direct είναι ON, αυτό το μηχάνημα υποστηρίζει μόνο IEEE 802.11 b/g.

 • Αν το σημείο σύνδεσης έχει οριστεί να λειτουργεί μόνο με το πρότυπο 802.11n, ενδέχεται να μη συνδεθεί στο μηχάνημά σας.