Εγκατάσταση για Mac

 1. Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα είναι συνδεδεμένο με τον υπολογιστή και είναι ενεργοποιημένο.

 2. Τοποθετήστε το παρεχόμενο CD λογισμικού στη μονάδα δίσκου CD-ROM.

 3. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο CD-ROM που εμφανίζεται στην επιφάνεια εργασίας του Mac.

  • Για Mac OS X 10.8, κάντε διπλό κλικ στο CD-ROM που εμφανίζεται στο πρόγραμμα εύρεσης (Finder).

 4. Κάντε διπλό κλικ στο φάκελο MAC_Installer > εικονίδιο Installer OS X.

 5. Κάντε κλικ στο Continue.

 6. Διαβάστε την άδεια χρήσης και κάντε κλικ στο κουμπί Continue.

 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Agree για να αποδεχθείτε τους όρους της άδειας χρήσης.

 8. Πατήστε Install. Θα εγκατασταθούν όλα τα συστατικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τις λειτουργίες του μηχανήματος.

  Αν κάνετε κλικ στο Customize, μπορείτε να επιλέξετε μεμονωμένα στοιχεία για εγκατάσταση.

 9. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και κάντε κλικ στο OK.

 10. Επιλέξτε Direct Connection using USB cable στο Printer Connection Type και κάντε κλικ στο Continue.

 11. Κάντε κλικ στο κουμπί Add Printer για να επιλέξετε τον εκτυπωτή και προσθέστε τον στη λίστα εκτυπωτών.

 12. Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, κάντε κλικ στο Close.