Λειτουργίες κατά μοντέλα

Ορισμένες λειτουργίες και προαιρετικά εξαρτήματα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα, ανάλογα με το μοντέλο ή τη χώρα.

Λειτουργικό σύστημα

Λειτουργικό σύστημα

M262x series

M282x series

Windows

Mac

Linux

Unix

(: Περιλαμβάνεται, κενό: μη διαθέσιμο)

Λογισμικό

[Note]

Μπορείτε να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή και το λογισμικό όταν τοποθετήσετε το CD λογισμικού στη μονάδα CD-ROM.

Για χρήστες Windows, μπορείτε να επιλέξετε το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή και το λογισμικό στο παράθυρο Επιλογή λογισμικού και βοηθητικών προγραμμάτων προς εγκατάσταση.

Λογισμικό

M262x series

M282x series

Πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης SPL [a]

Πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης PCL

(M262xND μόνο)

Πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης PS

   

Πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης XPS [b]

Samsung Easy Printer Manager

Ρυθμίσεις συσκευής

Κατάσταση εκτυπωτή Samsung

Βοηθητικού προγράμματος “Απευθείας εκτύπωση” [b]

   

Samsung AnyWeb Print [b]

SyncThru™ Web Service

(M262xND μόνο)

SyncThru Admin Web Service

(M262xND μόνο)

Easy Eco Driver

Easy Capture Manager

[a] Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να διαφέρει το εγκαταστημένο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.

[b] Κάντε λήψη του λογισμικού από τον ιστότοπο της Samsung και εγκαταστήστε το: (http://www.samsung.com > εύρεση του προϊόντος σας > υποστήριξη ή λήψεις). Πριν από την εγκατάσταση, ελέγξτε αν το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας υποστηρίζει το λογισμικό.

(: Περιλαμβάνεται, κενό: μη διαθέσιμο)

Λειτουργία ποικιλίας

Λειτουργίες

M262x series

M282x series

USB 2.0 υψηλής ταχύτητας

Διασύνδεση ενσύρματου δικτύου LAN με Ethernet 10/100 Base TX

(M262xND μόνο)

Διασύνδεση δικτύου 802.11b/g/n ασύρματη LAN [a]

(M282xDW μόνο)

IPv6

(M262xND μόνο)

(M282xND/M282xDW μόνο)

Οικονομική εκτύπωση

WPS (Wi-Fi Protected Setup™)

(M282xDW μόνο)

Εκτύπωση διπλής όψεως

(M262xD/M262xND μόνο)

Εκτύπωση διπλής όψεως (Μη αυτόματη) [b] [c]

(M2620/M2625/M2626 μόνο)

 

AirPrint

(M262xND μόνο)

Google Cloud Print

(M262xND μόνο)

[a] Ανάλογα με τη χώρα, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη κάρτα ασύρματου LAN. Σε ορισμένες χώρες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο δίκτυο 802.11 b/g. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Samsung ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το μηχάνημα.

[b] Διαθέσιμο μόνο για χρήστες του λειτουργικού συστήματος Windows.

[c] Υποστηρίζεται μόνο ο δίσκος 1.

(: Περιλαμβάνεται, κενό: μη διαθέσιμο)