Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης μέσω του δικτύου

[Note]
 • Ορισμένες λειτουργίες και προαιρετικά εξαρτήματα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα, ανάλογα με το μοντέλο ή τη χώρα (βλ. Λειτουργίες κατά μοντέλα).

 • Το μηχάνημα που δεν υποστηρίζει τη διασύνδεση δικτύου, δεν θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει αυτήν τη λειτουργία (βλ. Πίσω όψη).

 • Μπορείτε να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή και το λογισμικό όταν τοποθετήσετε το CD λογισμικού στη μονάδα CD-ROM. Για περιβάλλον windows, επιλέξτε το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή και το λογισμικό στο παράθυρο Επιλογή λογισμικού και βοηθητικών προγραμμάτων προς εγκατάσταση.

Windows

 1. Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα είναι συνδεδεμένο με το δίκτυο και ότι είναι ενεργοποιημένο. Επίσης, θα πρέπει να έχει οριστεί η διεύθυνση IP του μηχανήματος (βλ. Ρύθμιση διεύθυνσης IP).

 2. Τοποθετήστε το παρεχόμενο CD λογισμικού στη μονάδα δίσκου CD-ROM.

  Αν δεν εμφανιστεί το παράθυρο εγκατάστασης, κάντε κλικ στο Έναρξη > Όλα τα προγράμματα > Βοηθήματα > Εκτέλεση.

  X:\Setup.exe αντικαθιστώντας το «X» με το αντίστοιχο γράμμα για τη μονάδα δίσκου CD-ROM και κάντε κλικ στο OK.

  • Για Windows 8,

   Αν δεν εμφανιστεί το παράθυρο εγκατάστασης, από την επιλογή Charms(Σύμβολα), επιλέξτε Αναζήτηση > Apps(Εφαρμογές) και αναζητήστε την επιλογή Εκτέλεση. Πληκτρολογήστε X:\Setup.exe, αντικαθιστώντας το “X” με το γράμμα που αντιστοιχεί στη μονάδα CD-ROM και επιλέξτε OK.

   Αν εμφανιστεί το αναδυόμενο παράθυρο “Πατήστε για να επιλέξετε τι γίνεται με αυτό το δίσκο.”, κάντε κλικ στο παράθυρο και επιλέξτε Run Setup.exe.

 3. Διαβάστε και επιλέξτε την Άδεια χρήσης τελικού χρήστη του λογισμικού και τη Χρήση των βελτιωμένων λειτουργιών και συμμετοχή στο πρόγραμμα συλλογής πληροφοριών χρήσης εκτυπωτή (προαιρετικό). Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επόμενο.

 4. Επιλέξτε Σύνδεση δικτύου στην οθόνη Τύπος σύνδεσης εκτυπωτή. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επόμενο.

 5. Αν εμφανιστεί το παράθυρο Σύνδεση συσκευής, ελέγξτε αν το μηχάνημα είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επόμενο.

  [Note]

  Το λογισμικό τείχους προστασίας ενδέχεται να μπλοκάρει την επικοινωνία του δικτύου. Πριν συνδέσετε τη συσκευή στο δίκτυο, απενεργοποιήστε το τείχος προστασίας στον υπολογιστή.

 6. Το μηχανήματα για τα οποία πραγματοποιήθηκε αναζήτηση θα εμφανιστούν στην οθόνη. Επιλέξτε το μηχάνημα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και κάντε κλικ στο OK.

 7. Ακολουθήστε τις οδηγίες στο παράθυρο εγκατάστασης.

Από την οθόνη Έναρξη των Windows 8

[Note]
 • Η εφαρμογή Samsung Printer Experience μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην οθόνη Έναρξη μόνο όταν είναι εγκατεστημένο το πρόγραμμα οδήγησης V4. Το πρόγραμμα οδήγησης V4 λαμβάνεται αυτόματα από το Windows Update αν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος στο Internet. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορείτε να κάνετε λήψη του προγράμματος οδήγησης V4 από την τοποθεσία web της Samsung, www.samsung.com > εύρεση του προϊόντος σας > Υποστήριξη ή λήψεις.

 • Μπορείτε να κάνετε λήψη της εφαρμογής Samsung Printer Experience από το Windows Store. Πρέπει να διαθέτετε λογαριασμό Microsoft για να χρησιμοποιήσετε το Windows Store(Store).

  1. Από την επιλογή Charms(Σύμβολα), επιλέξτε Αναζήτηση.

  2. Κάντε κλικ στο Store(Store).

  3. Αναζητήστε και κάντε κλικ στο Samsung Printer Experience.

  4. Πατήστε Εγκατάσταση.

 • Αν εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης από το παρεχόμενο CD λογισμικού, το V4 δεν έχει εγκατασταθεί. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα οδήγησης V4 στην οθόνη Επιφάνεια εργασίας, μπορείτε να κάνετε λήψη από την τοποθεσία web της Samsung, www.samsung.com >εύρεση του προϊόντος σας > Υποστήριξη ή λήψεις.

 • Αν θέλετε να εγκαταστήσετε εργαλεία διαχείρισης του εκτυπωτή Samsung, πρέπει να τα εγκαταστήσετε από το παρεχόμενο CD λογισμικού.

 1. Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο και ότι είναι ενεργοποιημένο. Επίσης, θα πρέπει να έχει οριστεί η διεύθυνση IP του μηχανήματος (βλ. Ρύθμιση διεύθυνσης IP).

 2. Από την επιλογή Charms(Σύμβολα), επιλέξτε Ρυθμίσεις > Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή > Συσκευές.

 3. Κάντε κλικ στο Προσθήκη συσκευής.

  Στην οθόνη θα εμφανιστούν τα μηχανήματα που βρέθηκαν.

 4. Κάντε κλικ στο όνομα του μοντέλου ή στο όνομα κεντρικού υπολογιστή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

  [Note]

  Μπορείτε να εκτυπώσετε μια αναφορά διαμόρφωσης δικτύου από τον πίνακα ελέγχου του μηχανήματος που θα δείχνει το όνομα κεντρικού υπολογιστή του τρέχοντος μηχανήματος (βλ. Εκτύπωση αναφοράς ρύθμισης παραμέτρων δικτύου).

 5. Το πρόγραμμα οδήγησης εγκαθίσταται αυτόματα από το Windows Update.

Λειτουργία σιωπηρής εγκατάστασης

Η λειτουργία σιωπηρής εγκατάστασης είναι μια μέθοδος εγκατάστασης που δεν απαιτεί την παρέμβαση του χρήστη. Μόλις ξεκινήσετε την εγκατάσταση, το πρόγραμμα οδήγησης του μηχανήματος και το λογισμικό εγκαθίστανται αυτόματα στον υπολογιστή σας. Μπορείτε να ξεκινήσετε την αθόρυβη εγκατάσταση πληκτρολογώντας /s ή /S στο παράθυρο εντολών.

Παράμετροι γραμμής εντολών

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται οι εντολές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο παράθυρο εντολών.

[Note]

Η ακόλουθη γραμμή εντολών είναι αποτελεσματική και λειτουργική όταν η εντολή χρησιμοποιείται με το /s ή το /S. Όμως, το /h, /H ή το /? είναι ειδικές εντολές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξεχωριστά.

Γραμμή εντολών

Ορισμός

Περιγραφή

/s ή /S

Ξεκινά τη σιωπηρή εγκατάσταση.

Εγκαθιστά τα προγράμματα οδήγησης του μηχανήματος χωρίς την εμφάνιση ερωτημάτων ή την παρέμβαση του χρήστη.

/p“<όνομα θύρας>” ή /P“<όνομα θύρας>”

Καθορίζει τη θύρα του εκτυπωτή.

[Note]

Η θύρα δικτύου θα δημιουργηθεί με χρήση του προγράμματος εποπτείας τυπικής θύρας TCP/IP. Για μια τοπική θύρα, η θύρα πρέπει να υπάρχει στο σύστημα πριν καθοριστεί με την εντολή.

Το όνομα της θύρας του εκτυπωτή μπορεί να καθοριστεί ως διεύθυνση IP, όνομα κεντρικού υπολογιστή, όνομα τοπικής θύρας USB ή όνομα θύρας IEEE1284.

Για παράδειγμα:

 • /p“xxx.xxx.xxx.xxx” όπου “xxx.xxx.xxx.xxx” είναι η διεύθυνση IP για εκτυπωτή δικτύου. /p“USB001”, /P“LPT1:”, /p“hostname”

/a“<διαδρομή_προορισμού>” ή /A“<διαδρομή_προορισμού>”

Καθορίζει τη διαδρομή προορισμού για την εγκατάσταση.

[Note]

Η διαδρομή προορισμού πρέπει να είναι έγκυρη.

Επειδή τα προγράμματα οδήγησης του μηχανήματος πρέπει να εγκαθίστανται στη θέση που καθορίζεται από το λειτουργικό σύστημα, η εντολή αυτή εφαρμόζεται μόνο στα λογισμικά εφαρμογών.

/n“<Όνομα εκτυπωτή>” ή /N“<Όνομα εκτυπωτή>”

Καθορίζει το όνομα του εκτυπωτή. Δημιουργείται μια θέση εκτυπωτή με το καθορισμένο όνομα εκτυπωτή.

Με την παράμετρο αυτήν μπορείτε να προσθέσετε τις θέσεις εκτυπωτή που θέλετε.

/nd ή /ND

Δίνεται εντολή να μην οριστεί το εγκατεστημένο πρόγραμμα οδήγησης ως το προεπιλεγμένο πρόγραμμα οδήγησης του μηχανήματος.

Επισημαίνει ότι το εγκατεστημένο πρόγραμμα οδήγησης μηχανήματος δεν θα είναι το προεπιλεγμένο πρόγραμμα οδήγησης μηχανήματος στο σύστημά σας, αν υπάρχουν εγκατεστημένα περισσότερα του ενός προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή. Αν στο σύστημά σας δεν υπάρχει εγκαταστημένο κανένα πρόγραμμα οδήγησης μηχανήματος, τότε η επιλογή αυτή δεν θα εφαρμοστεί γιατί τα Windows θα καθορίσουν το εγκατεστημένο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή ως το προεπιλεγμένο πρόγραμμα οδήγησης μηχανήματος.

/x ή /X

Χρησιμοποιεί τα αρχεία του υπάρχοντος προγράμματος οδήγησης μηχανήματος για τη δημιουργία της θέσης εκτυπωτή, αν είναι ήδη εγκαταστημένο.

Η εντολή αυτή παρέχει έναν τρόπο για την εγκατάσταση μιας θέσης εκτυπωτή που χρησιμοποιεί τα αρχεία του εγκαταστημένου προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή χωρίς να εγκαθίσταται πρόσθετο πρόγραμμα οδήγησης.

/up“<όνομα εκτυπωτή>” ή /UP“<όνομα εκτυπωτή>”

Καταργεί μόνο την καθορισμένη θέση εκτυπωτή και όχι τα αρχεία του προγράμματος οδήγησης.

Η εντολή αυτή παρέχει έναν τρόπο για την κατάργηση μόνο της καθορισμένης θέσης εκτυπωτή από το σύστημά σας χωρίς να επηρεάζει τα άλλα προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή. Δεν καταργεί τα αρχεία του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή από το σύστημά σας.

/d ή /D

Απεγκαθιστά όλα τα προγράμματα οδήγησης συσκευής και εφαρμογές από το σύστημά σας.

Η εντολή αυτή καταργεί όλα τα εγκατεστημένα προγράμματα οδήγησης συσκευής και εφαρμογές από το σύστημά σας.

/v“<όνομα κοινής χρήσης>” ή /V“<όνομα κοινής χρήσης>”

Καθορίζει την κοινή χρήση του εγκαταστημένου μηχανήματος και προσθέτει άλλα διαθέσιμα προγράμματα οδήγησης πλατφόρμας για την κατάδειξη και την εκτύπωση.

Εγκαθιστά στο σύστημα όλα τα υποστηριζόμενα προγράμματα οδήγησης μηχανήματος για την πλατφόρμα Windows και καθορίζει την κοινή χρήση με το καθορισμένο <όνομα κοινής χρήσης> για την κατάδειξη και την εκτύπωση.

/o ή /O

Ανοίγει το φάκελο Εκτυπωτές και Φαξ μετά την εγκατάσταση.

Η εντολή αυτή ανοίγει το φάκελο Εκτυπωτές και Φαξ μετά τη σιωπηρή εγκατάσταση.

/h, /H ή /?

Εμφανίζει τη χρήση της γραμμής εντολών.

Mac

 1. Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο και ότι είναι ενεργοποιημένο.

 2. Τοποθετήστε το παρεχόμενο CD λογισμικού στη μονάδα δίσκου CD-ROM.

 3. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο CD-ROM που εμφανίζεται στην επιφάνεια εργασίας του Mac.

  • Για Mac OS X 10.8, κάντε διπλό κλικ στο CD-ROM που εμφανίζεται στο πρόγραμμα εύρεσης (Finder).

 4. Κάντε διπλό κλικ στο φάκελο MAC_Installer > εικονίδιο Installer OS X.

 5. Κάντε κλικ στο Continue.

 6. Διαβάστε την άδεια χρήσης και κάντε κλικ στο κουμπί Continue.

 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Agree για να αποδεχθείτε τους όρους της άδειας χρήσης.

 8. Πατήστε Install. Θα εγκατασταθούν όλα τα συστατικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τις λειτουργίες του μηχανήματος.

  Αν κάνετε κλικ στο Customize, μπορείτε να επιλέξετε μεμονωμένα στοιχεία για εγκατάσταση.

 9. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και κάντε κλικ στο OK.

 10. Επιλέξτε σύνδεση στο δίκτυο στον τύπο σύνδεσης εκτυπωτή και κάντε κλικ στο Continue.

 11. Κάντε κλικ στο κουμπί Add Printer για να επιλέξετε τον εκτυπωτή και προσθέστε τον στη λίστα εκτυπωτών.

 12. Κάντε κλικ στο IP και επιλέξτε HP Jetdirect - Socket στο Protocol.

 13. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του μηχανήματος στο πεδίο εισαγωγής Address.

 14. Πληκτρολογήστε το όνομα ουράς στο πεδίο εισαγωγής Queue. Αν δεν μπορείτε να εντοπίσετε το όνομα ουράς για το διακομιστή του μηχανήματος, προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε πρώτα το όνομα της προεπιλεγμένης ουράς.

 15. Αν η Αυτόματη επιλογή δεν λειτουργεί κανονικά, επιλέξτε Επιλογή λογισμικού εκτυπωτή και το όνομα του μηχανήματός σας στην Εκτύπωση με χρήση.

 16. Κάντε κλικ στο Add.

 17. Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, κάντε κλικ στο Close.

Linux

Πρέπει να πραγματοποιήσετε λήψη πακέτων πακέτου λογισμικού Linux από την τοποθεσία Web της Samsung για να εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή (http://www.samsung.com > βρείτε το προϊόν σας > Υποστήριξη ή Λήψεις).

Εγκατάσταση του Linux driver και προσθήκη εκτυπωτή δικτύου

 1. Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο και ότι είναι ενεργοποιημένο. Επίσης, θα πρέπει να έχει οριστεί η διεύθυνση IP του μηχανήματος.

 2. Κατεβάστε από την τοποθεσία Web της Samsung το πακέτο Unified Linux Driver στον υπολογιστή σας.

 3. Κάντε δεξί κλικ στο πακέτο Unified Linux Driver και αποσυμπιέστε το πακέτο.

 4. Κάντε διπλό κλικ στο cdroot > autorun.

 5. Ανοίγει το παράθυρο του προγράμματος εγκατάστασης της Samsung. Κάντε κλικ στο κουμπί Next.

 6. Ανοίγει το παράθυρο «Οδηγός προσθήκης εκτυπωτή». Κάντε κλικ στο κουμπί Next.

 7. Επιλέξτε τον εκτυπωτή δικτύου και πατήστε το κουμπί Search.

 8. Η διεύθυνση IP του μηχανήματος και το όνομα του μοντέλου εμφανίζονται στο πεδίο της λίστας.

 9. Επιλέξτε το μηχάνημά σας και κάντε κλικ στο Next.

 10. Καταχωρίστε την περιγραφή του εκτυπωτή και πατήστε Next.

 11. Μετά την προσθήκη του μηχανήματος , κάντε κλικ στο Finish.

 12. Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, κάντε κλικ στο Finish.

Προσθήκη εκτυπωτή δικτύου

 1. Κάντε διπλό κλικ στο Unified Driver Configurator.

 2. Κάντε κλικ στο Add Printer.

 3. Ανοίγει το παράθυρο Add printer wizard. Κάντε κλικ στο κουμπί Next.

 4. Επιλέξτε Network printer και κάντε κλικ στο κουμπί Search.

 5. Η διεύθυνση IP του εκτυπωτή και το όνομα του μοντέλου εμφανίζονται στο πεδίο λίστας.

 6. Επιλέξτε το μηχάνημά σας και κάντε κλικ στο Next.

 7. Καταχωρίστε την περιγραφή του εκτυπωτή και κάντε κλικ στο Next.

 8. Μετά την προσθήκη του μηχανήματος , κάντε κλικ στο Finish.

UNIX

[Note]
 • Βεβαιωθείτε πως το μηχάνημά σας υποστηρίζει το λειτουργικό σύστημα UNIX πριν να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης για UNIX (βλ. Unix).

 • Οι εντολές επισημαίνονται με “”, κατά την πληκτρολόγηση των εντολών, μην πληκτρολογήσετε “”.

 • Ορισμένες λειτουργίες και προαιρετικά εξαρτήματα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα, ανάλογα με το μοντέλο ή τη χώρα (βλ. Λειτουργίες κατά μοντέλα).

Για να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή UNIX, θα πρέπει να εγκαταστήσετε πρώτα το πακέτο προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή UNIX και έπειτα να εγκαταστήσετε τον εκτυπωτή. Πρέπει να πραγματοποιήσετε λήψη του πακέτου του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή σε UNIX από την τοποθεσία Web της Samsung (http://www.samsung.com βρείτε το προϊόν σας > Υποστήριξη ή Λήψεις).

Εγκατάσταση του πακέτου προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή UNIX

Η διαδικασία εγκατάστασης είναι ίδια για όλες τις παραλλαγές του λειτουργικού συστήματος UNIX που αναφέρονται.

 1. Από την τοποθεσία Web της Samsung, λάβετε το πακέτο UNIX Printer Driver και αποσυμπιέστε το στον υπολογιστή σας.

 2. Αποκτήστε δικαιώματα ρίζας.

  su -

 3. Αντιγράψτε το αρχείο του κατάλληλου προγράμματος οδήγησης στον υπολογιστή UNIX.

  [Note]

  Βλέπε τον οδηγό διαχείρισης του λειτουργικού συστήματος UNIX OS για λεπτομέρειες.

 4. Αποσυμπιέστε το πακέτο προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή UNIX.

  Για παράδειγμα, στο IBM AIX χρησιμοποιήστε τις παρακάτω εντολές.

  gzip -d < εισάγετε το όνομα του πακέτου | tar xf -

 5. Μεταβείτε στον κατάλογο αποσυμπίεσης.

 6. Εκτελέστε τη δέσμη ενεργειών εγκατάστασης.

  ./install -i

  Το αρχείο δέσμης ενεργειών που χρησιμοποιείται για την εγκατάσταση ή την κατάργηση της εγκατάστασης του πακέτου προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή UNIX λέγεται install.

  Χρησιμοποιήστε την εντολή “chmod 755 install” για να εγκρίνετε τη δέσμη ενεργειών του προγράμματος εγκατάστασης.

 7. Εκτελέστε την εντολή “. /install –c” για να επαληθεύσετε τα αποτελέσματα εγκατάστασης.

 8. Εκτελέστε το “installprinter” από τη γραμμή εντολών. Έτσι εμφανίζεται το παράθυρο Add Printer Wizard. Στο παράθυρο αυτό, ρυθμίστε τις παραμέτρους του εκτυπωτή ανατρέχοντας στις παρακάτω διαδικασίες:

  [Note]

  Σε ορισμένα λειτουργικά συστήματα UNIX, για παράδειγμα στο Solaris 10, οι εκτυπωτές που μόλις έχουν προστεθεί ενδέχεται να μην είναι ενεργοποιημένοι και/ή να μην δέχονται εργασίες. Σε τέτοια περίπτωση, εκτελέστε τις παρακάτω δύο εντολές από το ριζικό τερματικό:

  accept <printer_name>

  enable <printer_name>

Κατάργηση εγκατάστασης του πακέτου προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή

[Note]

Το βοηθητικό πρόγραμμα πρέπει να χρησιμοποιείται για την κατάργηση του εκτυπωτή που είναι εγκαταστημένος στο σύστημα.

 1. Εκτελέστε την εντολή “uninstallprinter” από το τερματικό.

  Ανοίγει τον οδηγό Uninstall Printer Wizard.

  Οι εγκαταστημένοι εκτυπωτές εμφανίζονται στην αναπτυσσόμενη λίστα.

 2. Επιλέξτε τον εκτυπωτή που πρόκειται να διαγραφεί.

 3. Κάντε κλικ στο Delete για να διαγράψετε τον εκτυπωτή από το σύστημα.

 4. Εκτελέστε την εντολή “. /install –d” για να καταργήσετε την εγκατάσταση ολόκληρου του πακέτου.

 5. Για να επαληθεύσετε τα αποτελέσματα της κατάργησης εγκατάστασης, εκτελέστε την εντολή “. /install –c”.

Για να πραγματοποιήσετε νέα εγκατάσταση, χρησιμοποιήστε την εντολή “. /install -i” για να επανεγκαταστήσετε τα αρχεία binaries.

Εγκατάσταση του εκτυπωτή

Για να προσθέσετε τον εκτυπωτή στο σύστημα UNIX, εκτελέστε ‘installprinter’ από τη γραμμή εντολών. Έτσι εμφανίζεται το παράθυρο οδηγού προσθήκης εκτυπωτή. Στο παράθυρο αυτό, ρυθμίστε τις παραμέτρους του εκτυπωτή σύμφωνα με τα παρακάτω βήματα:

 1. Πληκτρολογήστε το όνομα του εκτυπωτή.

 2. Επιλέξτε το κατάλληλο μοντέλο εκτυπωτή από τη λίστα μοντέλων.

 3. Καταχωρίστε οποιαδήποτε περιγραφή αντιστοιχεί στον τύπο του εκτυπωτή, στο πεδίο Type. Αυτό είναι προαιρετικό.

 4. Καθορίστε κάποια περιγραφή εκτυπωτή στο πεδίο Description. Αυτό είναι προαιρετικό.

 5. Καθορίστε τη θέση του εκτυπωτή στο πεδίο Location.

 6. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP ή το όνομα DNS του εκτυπωτή στο πλαίσιο κειμένου Device για τους εκτυπωτές που είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο. Στο IBM AIX με jetdirect Queue type μόνο το όνομα DNS είναι εφικτό και δεν επιτρέπεται μια αριθμητική διεύθυνση IP.

 7. Στο Queue type, η σύνδεση εμφανίζεται ως lpd ή jetdirect στο αντίστοιχο πλαίσιο λίστας. Επιπλέον, ο τύπος usb είναι διαθέσιμος στο λειτουργικό σύστημα Sun Solaris.

 8. Επιλέξτε Copies για να ορίσετε τον αριθμό αντιτύπων.

 9. Επιλέξτε Collate για να λάβετε τα αντίτυπα ήδη ταξινομημένα.

 10. Επιλέξτε Reverse Order για να λάβετε τα αντίτυπα με αντίστροφη σειρά.

 11. Επιλέξτε Make Default για να ορίσετε τον εκτυπωτή ως προεπιλεγμένο.

 12. Κάντε κλικ στο OK για να προσθέσετε τον εκτυπωτή.