Ρυθμίσεις ενσύρματου δικτύου

Θα πρέπει να ρυθμίσετε τα πρωτόκολλα δικτύου στο μηχάνημά σας για να το χρησιμοποιήσετε στο δίκτυό σας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το δίκτυο αφότου συνδέσετε το καλώδιο δικτύου σε αντίστοιχη θύρα του μηχανήματός σας.

Για τα μοντέλα που δεν διαθέτουν οθόνη ενδείξεων στον πίνακα ελέγχου, χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα SyncThru™ Web Service ή SetIP.

Εκτύπωση αναφοράς ρύθμισης παραμέτρων δικτύου

Μπορείτε να εκτυπώσετε την αναφορά ρύθμισης παραμέτρων δικτύου από τον πίνακα ελέγχου του μηχανήματος στην οποία θα αναφέρονται οι τρέχουσες ρυθμίσεις δικτύου του εκτυπωτή. Έτσι, θα μπορείτε να ρυθμίσετε το δίκτυο.

Πατήστε το κουμπί (Άκυρο) στον πίνακα ελέγχου για περισσότερο από 4 δευτερόλεπτα.

Μέσα από την αναφορά παραμέτρων δικτύου, μπορείτε να εντοπίσετε τις διευθύνσεις MAC και IP του υπολογιστή σας.

Για παράδειγμα:

 • Διεύθυνση MAC: 00:15:99:41:A2:78

 • Διεύθυνση IP: 192.0.0.192

Ρύθμιση διεύθυνσης IP

Πρώτα πρέπει να ρυθμίσετε μια διεύθυνση IP για την εκτύπωση και τις εργασίες διαχείρισης στο δίκτυο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, μια νέα διεύθυνση IP αντιστοιχίζεται αυτόματα από ένα διακομιστή DHCP (Πρωτόκολλο δυναμικής διαμόρφωσης κεντρικού υπολογιστή) που υπάρχει στο δίκτυο.

Διαμόρφωση διεύθυνσης IPv4 με τη χρήση του προγράμματος SetIP (Windows)

Πριν από τη χρήση του προγράμματος SetIP, απενεργοποιήστε το τείχος προστασίας του υπολογιστή από το στοιχείο Πίνακας Ελέγχου > Κέντρο ασφαλείας > Τείχος προστασίας των Windows.

[Note]

Οι παρακάτω οδηγίες ενδέχεται να αποκλίνουν από το μοντέλο σας.

 1. Κάντε λήψη του λογισμικού από τον ιστότοπο της Samsung και στη συνέχεια αποσυμπιέστε και εγκαταστήστε το: (http://www.samsung.com > εύρεση του προϊόντος σας > υποστήριξη ή λήψεις).

 2. Ακολουθήστε τις οδηγίες στο παράθυρο εγκατάστασης.

 3. Συνδέστε το μηχάνημά σας στο δίκτυο με καλώδιο δικτύου.

 4. Ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

 5. Από το μενού Έναρξη των Windows, επιλέξτε Όλα τα προγράμματα > Samsung Printers > SetIP > SetIP.

 6. Κάντε κλικ στο εικονίδιο (το τρίτο από αριστερά) στο παράθυρο SetIP για να ανοίξει το παράθυρο ρύθμισης παραμέτρων TCP/IP.

 7. Εισαγάγετε τα νέα στοιχεία του μηχανήματος στο παράθυρο ρύθμισης παραμέτρων ως εξής. Σε εταιρικό intranet, ενδέχεται να χρειαστεί να σας δοθούν αυτές οι πληροφορίες από το διαχειριστή δικτύου, πριν προχωρήσετε.

  [Note]

  Εντοπίστε τη διεύθυνση MAC στην αναφορά παραμέτρων δικτύου (βλ. Εκτύπωση αναφοράς ρύθμισης παραμέτρων δικτύου) και πληκτρολογήστε την χωρίς το σύμβολο άνω και κάτω τελείας. Για παράδειγμα, η διεύθυνση 00:15:99:29:51:A8 γίνεται 0015992951A8.

 8. Κάντε κλικ στο Εφαρμογή και στη συνέχεια στο κουμπί OK. Το μηχάνημα θα εκτυπώσει αυτόματα την Αναφορά παραμέτρων δικτύου. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι ρυθμίσεις είναι σωστές.

Διαμόρφωση ρύθμισης IPv4 με χρήση του SetIP (Mac)

Πριν από τη χρήση του προγράμματος SetIP, απενεργοποιήστε το τείχος προστασίας του υπολογιστή από το στοιχείο System Preferences > Security > Firewall.

[Note]

Οι παρακάτω οδηγίες ενδέχεται να αποκλίνουν από το μοντέλο σας.

 1. Συνδέστε το μηχάνημά σας στο δίκτυο με καλώδιο δικτύου.

 2. Τοποθετήστε το παρεχόμενο CD λογισμικού στη μονάδα δίσκου CD-ROM.

 3. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο CD-ROM που εμφανίζεται στην επιφάνεια εργασίας του Mac.

  • Για Mac OS X 10.8, κάντε διπλό κλικ στο CD-ROM που εμφανίζεται στο πρόγραμμα εύρεσης (Finder).

 4. Κάντε διπλό κλικ στο φάκελο MAC_Installer > εικονίδιο Installer OS X.

 5. Κάντε κλικ στο Continue.

 6. Διαβάστε την άδεια χρήσης και κάντε κλικ στο κουμπί Continue.

 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Agree για να αποδεχθείτε τους όρους της άδειας χρήσης.

 8. Πατήστε Install. Θα εγκατασταθούν όλα τα συστατικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τις λειτουργίες του μηχανήματος.

  Αν κάνετε κλικ στο Customize, μπορείτε να επιλέξετε μεμονωμένα στοιχεία για εγκατάσταση.

 9. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και κάντε κλικ στο OK.

 10. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα που σας προειδοποιεί ότι όλες οι εφαρμογές του υπολογιστή σας θα κλείσουν, κάντε κλικ στο Continue.

 11. Επιλέξτε Network connection στο Printer Connection Type και κάντε κλικ στο κουμπί Set IP Address.

 12. Κάντε κλικ στο εικονίδιο (το τρίτο από αριστερά) στο παράθυρο SetIP για να ανοίξει το παράθυρο ρύθμισης παραμέτρων TCP/IP.

 13. Εισαγάγετε τα νέα στοιχεία του μηχανήματος στο παράθυρο ρύθμισης παραμέτρων. Σε εταιρικό intranet, ενδέχεται να χρειαστεί να σας δοθούν αυτές οι πληροφορίες από το διαχειριστή δικτύου, πριν προχωρήσετε.

  [Note]

  Εντοπίστε τη διεύθυνση MAC στην αναφορά παραμέτρων δικτύου (βλ. Εκτύπωση αναφοράς ρύθμισης παραμέτρων δικτύου) και πληκτρολογήστε την χωρίς το σύμβολο άνω και κάτω τελείας. Για παράδειγμα, η διεύθυνση 00:15:99:29:51:A8 γίνεται 0015992951A8.

 14. Κάντε κλικ στο Apply και στη συνέχεια στο κουμπί OK. Το μηχάνημα θα εκτυπώσει αυτόματα την Αναφορά παραμέτρων δικτύου. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι ρυθμίσεις είναι σωστές.

Διαμόρφωση διεύθυνσης IPv4 με τη χρήση του προγράμματος SetIP (Linux)

Πριν από τη χρήση του προγράμματος SetIP, απενεργοποιήστε το τείχος προστασίας του υπολογιστή από το στοιχείο System Preferences ή Administrator.

[Note]

Οι παρακάτω οδηγίες ενδέχεται να διαφέρουν από το δικό σας μοντέλο ή λειτουργικό σύστημα.

 1. Ανοίξτε το /opt/Samsung/mfp/share/utils/.

 2. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο SetIPApplet.html.

 3. Κάντε κλικ για να ανοίξει το παράθυρο παραμέτρων TCP/IP.

 4. Εισαγάγετε τα νέα στοιχεία του μηχανήματος στο παράθυρο ρύθμισης παραμέτρων. Σε εταιρικό intranet, ενδέχεται να χρειαστεί να σας δοθούν αυτές οι πληροφορίες από το διαχειριστή δικτύου, πριν προχωρήσετε.

  [Note]

  Εντοπίστε τη διεύθυνση MAC στην αναφορά παραμέτρων δικτύου (βλ. Εκτύπωση αναφοράς ρύθμισης παραμέτρων δικτύου) και πληκτρολογήστε την χωρίς το σύμβολο άνω και κάτω τελείας. Για παράδειγμα, η διεύθυνση 00:15:99:29:51:A8 γίνεται 0015992951A8.

 5. Το μηχάνημα θα εκτυπώσει αυτόματα την Αναφορά παραμέτρων δικτύου.

ρύθμιση παραμέτρων IPv6

[Caution]

Το IPv6 υποστηρίζεται κανονικά μόνο στα Windows Vista ή νεότερη έκδοση.

[Note]
 • Ορισμένες λειτουργίες και προαιρετικά εξαρτήματα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα, ανάλογα με το μοντέλο ή τη χώρα (βλ. Λειτουργίες κατά μοντέλα).

 • Αν το δίκτυο IPv6 δεν φαίνεται να λειτουργεί, ορίστε όλες τις ρυθμίσεις δικτύου στις εργοστασιακές επιλογές και δοκιμάστε ξανά χρησιμοποιώντας το στοιχείο Clear Setting.

Το μηχάνημα υποστηρίζει τις παρακάτω διευθύνσεις IPv6 για εκτύπωση και διαχείριση στο δίκτυο.

 • Link-local Address: Τοπική διεύθυνση IPv6 που ρυθμίζεται αυτόματα (Η διεύθυνση ξεκινάει με FE80).

 • Stateless Address: Διεύθυνση IPv6 που ρυθμίζεται αυτόματα από δρομολογητή δικτύου.

 • Stateful Address: Διεύθυνση IPv6 που ρυθμίζεται από διακομιστή DHCPv6.

 • Manual Address: Διεύθυνση IPv6 που ρυθμίζεται με μη αυτόματο τρόπο από το χρήστη.

Από το SyncThru™ Web Service

Ενεργοποίηση της δυνατότητας IPv6
 1. Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα περιήγησης του Web, όπως τον Internet Explorer των Windows. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του μηχανήματος (http://xxx.xxx.xxx.xxx) στο πεδίο διευθύνσεων και πατήστε το πλήκτρο Enter ή κάντε κλικ στο Μετάβαση.

 2. Αν είναι η πρώτη φορά που συνδέεστε στο SyncThru™ Web Service, θα χρειαστεί να συνδεθείτε ως διαχειριστής. Πληκτρολογήστε το παρακάτω προεπιλεγμένο αναγνωριστικό και κωδικό πρόσβασης. Συνιστάται να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης για λόγους ασφαλείας.

  • IDadmin

  • Passwordsec00000

 3. Όταν ανοίξει το παράθυρο SyncThru™ Web Service, μετακινήστε το δρομέα του ποντικιού στο Settings στην επάνω γραμμή του μενού και μετά κάντε κλικ στο Network Settings.

 4. Κάντε κλικ στο TCP/IPv6 στο αριστερό πλαίσιο της τοποθεσίας Web.

 5. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου IPv6 Protocol για να ενεργοποιήσετε το IPv6.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Apply.

 7. Απενεργοποιήστε και επανενεργοποιήστε το μηχάνημα.

[Note]
 • Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το DHCPv6.

 • Για να ρυθμίσετε τη διεύθυνση IPv6 με μη αυτόματο τρόπο:

  Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Manual Address. Τότε ενεργοποιείται το πλαίσιο κειμένου Address/Prefix. Πληκτρολογήστε την υπόλοιπη διεύθυνση (π.χ.: 3FFE:10:88:194::AAAA. όπου «A» είναι το δεκαεξαδικό 0 έως 9, A έως F).

Διαμόρφωση ρύθμισης διεύθυνσης IPv6
 1. Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web, όπως για παράδειγμα τον Internet Explorer, που υποστηρίζει τη διευθυνσιοδότηση IPv6 με τη μορφή URL.

 2. Επιλέξτε μία από τις διευθύνσεις IPv6 (Link-local Address, Stateless Address, Stateful Address, Manual Address) από την αναφορά ρύθμισης παραμέτρων δικτύου (Βλέπε Εκτύπωση αναφοράς ρύθμισης παραμέτρων δικτύου).

  • Link-local Address: Τοπική διεύθυνση IPv6 που ρυθμίζεται αυτόματα (Η διεύθυνση ξεκινάει με FE80).

  • Stateless Address: Διεύθυνση IPv6 που ρυθμίζεται αυτόματα από δρομολογητή δικτύου.

  • Stateful Address: Διεύθυνση IPv6 που ρυθμίζεται από διακομιστή DHCPv6.

  • Manual Address: Διεύθυνση IPv6 που ρυθμίζεται με μη αυτόματο τρόπο από το χρήστη.

 3. Πληκτρολογήστε τις διευθύνσεις IPv6 (π.χ.: http://[FE80::215:99FF:FE66:7701]).

  [Caution]

  Η διεύθυνση πρέπει να βρίσκεται μέσα σε αγκύλες «[ ]».