Επισκόπηση του μηχανήματος

Βοηθήματα

Καλώδιο τροφοδοσίας

CD λογισμικού[a]

Διάφορα εξαρτήματα[b]

[a] Το CD λογισμικού περιέχει τα προγράμματα οδήγησης του εκτυπωτή, τον οδηγό χρήσης και τις εφαρμογές λογισμικού.

[b] Μαζί με το μηχάνημά σας περιλαμβάνονται διάφορα εξαρτήματα τα οποία ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα αγοράς και το συγκεκριμένο μοντέλο.

Μπροστινή όψη

[Note]
  • Αυτή η εικόνα ενδέχεται να διαφέρει από το μηχάνημά σας ανάλογα με το μοντέλο του.

  • Ορισμένες λειτουργίες και προαιρετικά εξαρτήματα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα, ανάλογα με το μοντέλο ή τη χώρα.

1

Δίσκος εξόδου

7

Οδηγοί πλάτους χαρτιού σε μη αυτόματο τροφοδότη

2

Πίνακας ελέγχου

8

Στήριγμα εξόδου

3

Μπροστινό κάλυμμα

9

Κασέτα τόνερ[a]

4

Ένδειξη στάθμης χαρτιού

10

Κασέτα τόνερ[b]

5

Δίσκος 1

11

Μονάδα απεικόνισης[b]

6

Μη αυτόματος τροφοδότης

 

[a] M2620 M2820 series μόνο.

[b] M2625 M2626 M2825 M2826 series μόνο.

Πίσω όψη

[Note]
  • Αυτή η εικόνα ενδέχεται να διαφέρει από το μηχάνημά σας ανάλογα με το μοντέλο του.

  • Ορισμένες λειτουργίες και προαιρετικά εξαρτήματα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα, ανάλογα με το μοντέλο ή τη χώρα.

1

Θύρα δικτύου[a]

4

Υποδοχή καλωδίου ρεύματος

2

Θύρα USB

5

Πίσω κάλυμμα

3

Διακόπτης λειτουργίας[b]

 

[a] Μόνο για το μοντέλο με δίκτυο και ασύρματο δίκτυο (βλ. Λειτουργίες κατά μοντέλα).

[b] Μόνο αν το μηχάνημα διαθέτει διακόπτη τροφοδοσίας.