Πρόσβαση σε εργαλεία διαχείρισης

Η Samsung παρέχει μια σειρά από εργαλεία διαχείρισης για τους εκτυπωτές Samsung.

  1. Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα είναι συνδεδεμένο με τον υπολογιστή και είναι ενεργοποιημένο.

  2. Στο μενού Έναρξη, επιλέξτε Προγράμματα ή Όλα τα προγράμματα.

    • Για Windows 8, από την επιλογή Charms(Σύμβολα), επιλέξτε Αναζήτηση > Apps(Εφαρμογές).

  3. Βρείτε το εκτυπωτή Samsung.

  4. Κάτω από τους εκτυπωτή Samsung, μπορείτε να δείτε τα εγκατεστημένα εργαλεία διαχείρισης.

  5. Κάντε κλικ στο εργαλείο διαχείρισης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

[Note]
  • Αφού εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης, για μερικά εργαλεία διαχείρισης, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά απευθείας από την οθόνη Έναρξη κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο τετράγωνο.

  • Για Windows 8, αφού εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης, για μερικά εργαλεία διαχείρισης, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά απευθείας από την οθόνη Έναρξη κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο τετράγωνο.