Installation av trådlöst nätverk

[Note]
 • Kontrollera att skrivaren har stöd för trådlösa nätverk. Det kan hända att vissa modeller saknar stöd för trådlösa nätverk (se Olika modellers funktioner).

 • Om IPv6-nätverket inte tycks fungera återställer du alla nätverksinställningar till ursprungsinställningarna och försöker igen med Rensa install..

Komma igång

Mer om nätverkstyper

Normalt kan du bara ha en anslutning mellan datorn och skrivaren samtidigt.

Infrastrukturläge

Det är en miljö som vanligen används i hem, på mindre kontor och på hemmakontor. I detta läge används en åtkomstpunkt för trådlös kommunikation med skrivaren.

Ad hoc-läge

Det här läget använder inte en åtkomstpunkt. Den trådlösa datorn och den trådlösa skrivaren kommunicerar direkt.

Namnet på och lösenordet till det trådlösa nätverket

Trådlösa nätverk kräver högre säkerhet. När en åtkomstpunkt upprättas första gången skapas ett nätverksnamn (SSID) samtidigt som ett lösnord ställs in utifrån den autentiseringsmetod som används. Få den här informationen från nätverksadministratören innan du fortsätter med skrivarinstallationen.

Introduktion av trådlösa inställningsmetoder

Du kan göra trådlösa inställningar antingen från skrivaren eller från datorn. Välj inställningsmetod från tabellen nedan.

[Note]

Vissa installationer av trådlösa nätverk kanske inte finns tillgängliga för alla modeller eller i alla länder.

Inställningsmetod

Anslutningsmetod

Beskrivning & referens

Med åtkomstpunkt

Från datorn

Information för Windows finns i Åtkomstpunkt via USB-kabel.

A

Information för Macintosh finns i Åtkomstpunkt via USB-kabel.

B

Se Använda nätverkskabel.

C

Via skrivarens kontrollpanel

Se Använda WPS-knappen .

D

Se Använda menyknappen.

E

Utan åtkomstpunkt

Från datorn

Information för Windows finns i Ad hoc via USB-kabel.

F

Information för Macintosh finns i Ad hoc via USB-kabel.

O

Inställning av Wi-Fi Direct

Se Sätta på och stänga av det trådlösa nätverket.

H

[Note]
 • Se kapitlet om felsökning (Felsökning) om det uppstår problem vid den trådlösa inställningen eller installationen av drivrutinen.

 • Det är högst rekommenderat att du ställer in lösenordet på åtkomstpunkter. Om du inte ställer in lösenordet på åtkomstpunkter är det möjligt att de exponeras för illegal åtkomst från okända maskiner som till exempel datorer, smarta mobiler och skrivare. Se användarguiden för åtkomstpunkten för hur du ställer in lösenord.

Använda WPS-knappen

Om din skrivare och en åtkomstpunkt (eller trådlös router) är kompatibel med Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), kan du på ett enkelt sätt konfigurera inställningarna för trådlöst nätverk genom att trycka på WPS-knappen på kontrollpanelen utan att använda en dator.

[Note]
 • Om du vill använda det trådlösa nätverket i infrastrukturläget kontrollerar du att nätverkskabeln är urkopplad från skrivaren. Huruvida du använder knappen WPS (PBC) eller istället anger PIN-koden från datorn för att ansluta till åtkomstpunkten beror på vad för typ av åtkomstpunkt (eller trådlös router) som du använder. Se bruksanvisningen till åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern).

 • Ställs det trådlösa nätverket in med WPS-knappen kan säkerhetsinställningar ändras. För att förhindra detta ska du låsa WPS-alternativet för de nuvarande inställningarna för trådlös säkerhet. Alternativets namn kan variera beroende på vilken åtkomstpunkt (trådlös router) du använder.

Objekt att förbereda

 • Kontrollera om åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern) har stöd för WPS (Wi-Fi Protected Setup™).

 • Kontrollera om skrivaren har stöd för WPS (Wi-Fi Protected Setup™).

 • Nätverksansluten dator (endast PIN-läget).

Välja typ

Du kan ansluta skrivaren till ett trådlöst nätverk via knappen (WPS) på kontrollpanelen på två sätt:

Med metoden Tryckknappskonfigurering (PBC) kan du ansluta din skrivare till ett trådlöst nätverk genom att trycka på både knappen (WPS) på skrivarens kontrollpanel och knappen WPS (PBC) på en WPS-aktiverad (Wi-Fi Protected Setup™) åtkomstpunkt (eller trådlös router).

Med PIN-metoden (Personal Identification Number) kan du ansluta skrivaren till ett trådlöst nätverk genom att ange den medföljande PIN-koden på en WPS-utrustad (Wi-Fi Protected Setup™) åtkomstpunkt eller trådlös router.

Fabriksinställningen för din skrivare är PBC, vilket rekommenderas för en typisk trådlös nätverksmiljö.

[Note]

Du ändrar WPS-läge från kontrollpanelen ( (Meny) > Nätverk > Tradlos > OK > WPS-instä.).

Skrivare med display

Ansluta i PBC-läge
 1. Håll knappen (WPS) på kontrollpanelen nedtryckt längre än 2 sekunder.

  Sedan har du två minuter på dig att trycka på knappen WPS (PBC) på åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern).

 2. Tryck på WPS (PBC)-knappen på den trådlösa åtkomstpunkten eller routern.

  Meddelandena visas på displayen i följande ordning:

  1. AnsluterSkrivaren ansluter till åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern).

  2. AnslutenNär skrivaren har anslutits till det trådlösa nätverket lyser indikatorn för WPS med ett fast sken.

  3. SSID-typEfter att det trådlösa nätverkets anslutningsprocess har slutförts visas åtkomstpunktens SSID-information på displayen.

 3. Sätt i den medföljande cd-skivan och installera programvaran enligt anvisningarna på skärmen. När skärmen "Anslut skrivare" visas väljer du Nätverk (ethernet/trådlöst).

Ansluta i PIN-läge
 1. Håll knappen (WPS) på kontrollpanelen nedtryckt längre än 2 sekunder.

 2. Den åttasiffriga PIN:en visas på displayen.

  Du måste skriva in den åttasiffriga PIN-koden inom två minuter på datorn som är ansluten till åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern).

  Meddelandena visas på displayen i följande ordning:

  1. AnsluterSkrivaren ansluts till det trådlösa nätverket.

  2. AnslutenNär skrivaren har anslutits till det trådlösa nätverket lyser indikatorn för WPS med ett fast sken.

  3. SSID-typNär det trådlösa nätverket har anslutits visas åtkomstpunktens SSID-information på LCD-displayen.

 3. Sätt i den medföljande cd-skivan och installera programvaran enligt anvisningarna på skärmen. När skärmen "Anslut skrivare" visas väljer du Nätverk (ethernet/trådlöst).

Skrivare utan display

Ansluta i PBC-läge
 1. Håll ned (WPS-knappen) på kontrollpanelen i 2–4 sekunder tills statusindikatorn blinkar snabbt.

  Skrivaren påbörjar anslutningen till det trådlösa nätverket. Indikatorn blinkar långsamt i upp till två minuter tills du trycker på PBC-knappen på den trådlösa åtkomstpunkten eller routern.

 2. Tryck på WPS (PBC)-knappen på den trådlösa åtkomstpunkten eller routern.

  1. WPS-indikatorn blinkar snabbt. Skrivaren ansluter till åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern).

  2. När skrivaren har anslutits till det trådlösa nätverket lyser indikatorn för WPS med ett fast sken.

 3. Sätt i den medföljande cd-skivan och installera programvaran enligt anvisningarna på skärmen. När skärmen "Anslut skrivare" visas väljer du Nätverk (ethernet/trådlöst).

Ansluta i PIN-läge
 1. Du måste skriva ut en rapport som innehåller nätverkskonfigurationen samt PIN-koden (se Skriva ut en nätverkskonfigurationsrapport).

  I redoläget håller du ned (Avbryt eller Stoppa/Rensa) på kontrollpanelen i ungefär 5 sekunder. Då visas skrivarens PIN.

 2. Håll ned knappen (WPS) på kontrollpanelen i mer än 4 sekunder tills statusindikatorn lyser.

  Skrivaren börjar ansluta till en åtkomstpunkt (eller trådlös router).

 3. Du måste skriva in den åttasiffriga PIN-koden inom två minuter på datorn som är ansluten till åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern).

  Indikatorn blinkar långsamt i upp till två minuter tills du anger den åttasiffriga PIN-koden.

  WPS-indikatorn blinkar på följande sätt:

  1. WPS-indikatorn blinkar snabbt. Skrivaren ansluter till åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern).

  2. När skrivaren har anslutits till det trådlösa nätverket lyser indikatorn för WPS med ett fast sken.

 4. Sätt i den medföljande cd-skivan och installera programvaran enligt anvisningarna på skärmen. När skärmen "Anslut skrivare" visas väljer du Nätverk (ethernet/trådlöst).

Ansluta till ett nätverk på nytt

När den trådlösa funktionen har inaktiverats försöker skrivaren automatiskt ansluta till åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern) på nytt med de anslutningsinställningar och den adress som användes tidigare.

[Note]

Skrivaren ansluter automatiskt till det trådlösa nätverket i följande fall:

 • Skrivaren stängs av och slås på.

 • Åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern) stängs av och slås på.

Avbryta anslutningen

Om du vill avbryta funktionen för anslutning till trådlösa nätverk trycker du på knappen (Avbryt eller Stoppa/Rensa) på kontrollpanelen. Du måste vänta 2 minuter innan du ansluter igen till det trådlösa nätverket.

Koppla ifrån ett nätverk

Du kopplar ifrån anslutningen till det trådlösa nätverket genom att trycka på knappen (WPS) på kontrollpanelen i minst två sekunder.

 • När Wi-Fi-nätverket befinner sig i viloläget: Skrivaren kopplas från det trådlösa nätverket direkt och WPS-indikatorn släcks.

 • När det trådlösa nätverket används: När skrivaren väntar på att det aktuella jobbet ska slutföras blinkar WPS-indikatorn snabbt. Sedan kopplas den trådlösa nätverksanslutningen ifrån automatiskt och WPS-indikatorn släcks.

Använda menyknappen

[Note]

Vissa menyer visas kanske inte i displayen, beroende på tillval eller modell. Menyer som inte visas kan inte användas på din maskin.

Innan du börjar måste du känna till det trådlösa nätverkets namn (SSID) samt nätverksnyckeln (om det är krypterat). Denna information angavs när åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern) installerades. Om du inte vet vilken trådlös miljö du arbetar i kontaktar du personen som har konfigurerat nätverket.

[Note]

När du har anslutit till det trådlösa nätverket måste du installera en drivrutin så att du kan skriva ut från ett program (se Installera drivrutinen via nätverk).

 1. Tryck på (Meny) på kontrollpanelen.

 2. Välj Nätverk > Trådlös > WLAN-inställningar.

 3. Tryck på OK för att välja inställningsmetod.

  • Guide (rekommenderas): Konfigurationen sker automatiskt i det här läget. På skrivaren visas det ett antal nätverk som du kan välja ifrån. Därefter blir du ombedd att ange nätverkets lösenord.

  • AnpassadI det här läget kan användare ange eller redigera sitt egna SSID manuellt, eller välja säkerhetsalternativet i detalj.

Installation i Windows

[Note]

Genväg till programmet Trådlös inställning utan cd-skivan: När du väl har installerat skrivarens drivrutin kan du komma åt Trådlös inställning utan cd-skivan. Från Start-menyn väljer du Program eller Alla program > Samsung Printers > namnet på skrivardrivrutinen > Program för inställning av trådlösa nätverk.

Åtkomstpunkt via USB-kabel

Objekt att förbereda
 • Åtkomstpunkt.

 • Nätverksansluten dator.

 • CD-skiva med programvara som följde med skrivaren

 • En skrivare med ett trådlöst nätverksgränssnitt installerat

 • USB-kabel.

Skapa infrastruktur för nätverk
 1. Sätt på datorn, åtkomstpunkten och maskinen.

 2. Sätt i den medföljande cd-skivan med programvara i cd-rom-enheten.

 3. Läs igenom och kryssa för Licensavtal för slutanvändare av programvara och Använda förbättrade funktioner och delta i insamlingsprogrammet för information om skrivaranvändning (valfritt). Klicka därefter på Nästa.

 4. På skärmen Konfigurera den trådlösa nätverksanslutningen med USB-kabel väljer du Skrivaranslutningstyp. Klicka sedan på Nästa.

 5. Efter sökningen visas de trådlösa nätverksenheterna i fönstret. Välj namnet (SSID) på den åtkomstpunkt som du tänker använda och klicka på Nästa.

  Om det trådlösa nätverket redan är konfigurerat visas fönstret Information om trådlöst nätverk. Välj Jag vill installera programvara med aktuella inställningar. (rekommenderas). Klicka därefter på Nästa.

  [Note]

  Om du inte hittar nätverksnamnet som du vill välja, eller om du vill konfigurera den trådlösa anslutningen manuellt, klickar du på Avancerade inställningar.

  • Ange trådlöst nätverksnamnSkriv in åtkomstpunktens SSID (SSID är skiftlägeskänsligt).

  • DriftlägeVälj Infrastruktur.

  • AutentiseringVälj autentiseringstyp.

   Öppet systemAutentisering används inte. Kryptering används eventuellt, beroende på behovet av datasäkerhet.

   Delad nyckelautentisering används. En enhet med en korrekt WEP-nyckel kan ansluta till nätverket.

   WPA personlig eller WPA2 PersonligVälj det här alternativet för att autentisera skrivarservern baserat på en delad WPA-nyckel. När den här inställningen har valts används en delad hemlig nyckel som konfigureras manuellt vid åtkomstpunkten och för var och en av dess klienter.

  • KrypteringVälj kryptering (Ingen, WEP64, WEP128, TKIP, AES, TKIP AES).

  • NätverkslösenordAnge det krypterade lösenordet.

  • Bekräfta dettaBekräfta det krypterade lösenordet.

  • WEP-nyckelindexOm du använder WEP-kryptering väljer du lämpligt WEP-nyckelindex.

  [Note]

  Det trådlösa nätverkets säkerhetsfönster visas när åtkomstpunkten har säkerhetsinställningar.

  Ange nätverkslösenordet för åtkomstpunkten (eller routern).

 6. När fönstret för nätverksanslutning visas kopplar du ur nätverkskabeln. Klicka därefter på Nästa. Det kan nämligen hända att kabelanslutningen inverkar på sökningen efter trådlösa enheter.

 7. Om skrivaren har stöd för Wi-Fi Direct visas följande fönster.

  Klicka på Nästa.

  [Note]
  • Kan börja bygga Wi-Fi Direct genom att använda Samsung Easy Printer Manager (se Komma igång med Wi-Fi Direct).

  • Wi-Fi Direct-namn: Som standard används modellbeteckningen. Namnet kan som mest innehålla 22 tecken.

  • Lösenord är en siffersträng och storleken är 8–64 tecken.

 8. När inställningen av det trådlösa nätverket är klar kopplar du bort USB-kabeln mellan datorn och skrivaren. Klicka på Nästa.

 9. Välj programvaran som ska installeras.

 10. När du har valt komponenterna kan du också ändra skrivardrivrutinens namn, ställa in maskinen så att den delas i ett nätverk och ställa in maskinen som standardmaskin. Klicka på Nästa.

 11. Om du vill registrera din skrivare på Samsungs hemsida och få användbar information ska du klicka på On-lineregistrering. Annars klickar du på Slutför.

Ad hoc via USB-kabel

Om du inte har någon åtkomstpunkt kan du fortfarande ansluta skrivaren trådlöst till datorn via ett trådlöst ad-hoc-nätverk som du ställer in genom att följa de enkla anvisningarna nedan.

Objekt att förbereda
 • Nätverksansluten dator.

 • CD-skiva med programvara som följde med skrivaren

 • En skrivare med ett trådlöst nätverksgränssnitt installerat

 • USB-kabel.

Skapa ett ad-hoc-nätverk i Windows
 1. Sätt på datorn och skrivaren.

 2. Sätt i den medföljande cd-skivan med programvara i cd-rom-enheten.

 3. Läs igenom och kryssa för Licensavtal för slutanvändare av programvara och Använda förbättrade funktioner och delta i insamlingsprogrammet för information om skrivaranvändning (valfritt). Klicka därefter på Nästa.

 4. På skärmen Konfigurera den trådlösa nätverksanslutningen med USB-kabel väljer du Skrivaranslutningstyp. Klicka sedan på Nästa.

 5. När sökningen efter det trådlösa nätverket är färdig visas en lista med de trådlösa nätverk som skrivaren har hittat. Klicka på Avancerade inställningar.

  [Note]
  • Enter the wireless Network NameSkriv in önskat SSID-namn (SSID är skiftlägeskänsligt).

  • Operation ModeVälj ad hoc.

  • ChannelVälj kanal (Auto inst. eller 2 412–2 467 MHz).

  • AuthenticationVälj autentiseringstyp.

   Open SystemAutentisering används inte. Kryptering används eventuellt, beroende på behovet av datasäkerhet.

   Shared Keyautentisering används. En enhet med en korrekt WEP-nyckel kan ansluta till nätverket.

  • EncryptionVälj kryptering (Ingen, WEP64, WEP128).

  • NätverkslösenordAnge det krypterade lösenordet.

  • Bekräfta dettaBekräfta det krypterade lösenordet.

  • WEP Key IndexOm du använder WEP-kryptering väljer du lämpligt WEP-nyckelindex.

  Det trådlösa nätverkets säkerhetsfönster visas när ad hoc-nätverket har säkerhet aktiverad.

  Välj Öppet system eller Delad nyckel för autentisering och klicka på Nästa.

  • WEP (Wired Equivalent Privacy) är ett säkerhetsprotokoll som skyddar ditt trådlösa nätverk mot obehörig åtkomst. Med WEP krypteras datadelen av varje paket som överförs i ett trådlöst nätverk med hjälp av en 64-bitars eller en 128-bitars WEP-krypteringsnyckel.

 6. Ett fönster med den trådlösa nätverksinställningen visas. Kontrollera inställningarna och klicka på Nästa.

  [Note]

  Innan du anger skrivarens IP-adress måste du känna till informationen om datorns nätverkskonfigurering. Om datorns nätverkskonfiguration är inställd på DHCP bör även den trådlösa nätverksinställningen vara DHCP. Om datorns nätverkskonfiguration är inställd på statisk bör även den trådlösa nätverksinställningen vara statisk.

  Om datorn är inställd på DHCP och du vill använda en statisk inställning måste du kontakta nätverksadministratören för att få den statiska IP-adressen.

  • Med DHCP-metoden

   Om metoden för tilldelning av IP-adress är DHCP ska du kontrollera att DHCP visas i fönstret Bekräfta trådlösa nätverksinställningar. Om det visar Statisk ska du klicka på Ändra TCP/IP för att ändra tilldelningsmetoden till Få IP-adress automatiskt (DHCP).

  • Med den statiska metoden

   Om metoden för tilldelning av IP-adress är Statisk kontrollerar du att Statisk visas i fönstret Bekräfta trådlösa nätverksinställningar. Om DHCP visas så klickar du på Ändra TCP/IP för att ange IP-adressen och andra nätverkskonfigurationsvärden för skrivaren.

   Exempel:

   Om datorns nätverksinformation ser ut på följande sätt:

   • IP-adress: 169.254.133.42

   • Nätmask: 255.255.0.0

   skrivarens nätverksinformation ska då vara som följer:

   • IP-adress: 169.254.133.43

   • Nätmask: 255.255.0.0 (Använd datorns nätmask)

   • Gateway: 169.254.133.1

 7. Fönstret Trådlös nätverksinställning är avslutad visas. Klicka på Nästa.

 8. När inställningen av det trådlösa nätverket är klar kopplar du bort USB-kabeln mellan datorn och skrivaren. Klicka på Nästa.

 9. Välj programvaran som ska installeras.

 10. När du har valt komponenterna kan du också ändra skrivardrivrutinens namn, ställa in maskinen så att den delas i ett nätverk och ställa in maskinen som standardmaskin. Klicka på Nästa.

 11. Om du vill registrera din skrivare på Samsungs hemsida och få användbar information ska du klicka på On-lineregistrering. Annars klickar du på Slutför.

Installation på Macintosh

Objekt att förbereda

 • Åtkomstpunkt

 • Nätverksansluten dator

 • CD-skiva med programvara som följde med skrivaren

 • En skrivare med ett trådlöst nätverksgränssnitt installerat

 • USB-kabel

Åtkomstpunkt via USB-kabel

 1. Kontrollera att USB-kabeln är ansluten till skrivaren.

 2. Slå på datorn, åtkomstpunkten och skrivaren.

 3. Sätt i den medföljande cd-skivan med programvara i cd-rom-enheten.

 4. Dubbelklicka på cd-skivans symbol som visas på Macintosh-skrivbordet.

 5. Dubbelklicka på symbolen Installer OS X i mappen MAC_Installer.

 6. Klicka på Continue.

 7. Läs licensavtalet och klicka på Continue.

 8. Klicka på Agree för att godkänna licensavtalet.

 9. Ett meddelande visas om att alla program kommer att avslutas på datorn. Klicka på Continue.

 10. Klicka på knappen Wireless Network SettingUser Options Pane.

 11. Efter sökningen visas de trådlösa nätverksenheterna i fönstret. Välj namnet (SSID) på den åtkomstpunkt som du använder och klicka på Next.

  [Note]

  Om du ställer in den trådlösa konfigurationen manuellt ska du klicka på Advanced Setting.

  • Enter the wireless Network NameSkriv in åtkomstpunktens SSID (SSID är skiftlägeskänsligt).

  • Operation ModeVälj Infrastructure.

  • AuthenticationVälj autentiseringstyp.

   Open SystemAutentisering används inte. Kryptering används eventuellt, beroende på behovet av datasäkerhet.

   Shared Keyautentisering används. En enhet med en korrekt WEP-nyckel kan ansluta till nätverket.

   WPA Personal eller WPA2 PersonalVälj det här alternativet för att autentisera skrivarservern baserat på den delade WPA-nyckeln. När den här inställningen har valts används en delad hemlig nyckel som konfigureras manuellt vid åtkomstpunkten och för var och en av dess klienter.

  • EncryptionVälj kryptering (Ingen, WEP64, WEP128, TKIP, AES, TKIP, AES).

  • Network PasswordAnge det krypterade lösenordet.

  • Confirm Network PasswordBekräfta det krypterade lösenordet.

  • WEP Key IndexOm du använder WEP-kryptering väljer du lämpligt WEP Key Index.

  Det trådlösa nätverkets säkerhetsfönster visas när åtkomstpunkten har säkerhet aktiverad.

  [Note]
  • Kan börja bygga Wi-Fi Direct genom att använda Samsung Easy Printer Manager (se Komma igång med Wi-Fi Direct).

  • Nätverksnamn (SSID): Standardnätverksnamnet är ett modellnamn och den maximala längden är 22 tecken ("Direct-xx-" ingår ej).

  • Ett nätverkslösenord är en siffersträng på 8–64 tecken.

 12. När inställningen av det trådlösa nätverket är klar kopplar du bort USB-kabeln mellan datorn och skrivaren.

 13. Inställningen för det trådlösa nätverket är slutförd. Klicka på Quit när installationen är klar.

  [Note]

  När du har anslutit till det trådlösa nätverket måste du installera en drivrutin så att du kan skriva ut från ett program (se Macintosh-installation).

Ad hoc via USB-kabel

Om du inte har någon åtkomstpunkt kan du fortfarande ansluta skrivaren trådlöst till datorn via ett trådlöst ad hoc-nätverk som du ställer in genom att följa de här enkla anvisningarna.

Objekt att förbereda
 • Nätverksansluten dator

 • CD-skiva med programvara som följde med skrivaren

 • En skrivare med ett trådlöst nätverksgränssnitt installerat

 • USB-kabel

Skapa ett ad hoc-nätverk i Macintosh
 1. Kontrollera att USB-kabeln är ansluten till skrivaren.

 2. Sätt på datorn och skrivaren.

 3. Sätt i den medföljande cd-skivan med programvara i cd-rom-enheten.

 4. Dubbelklicka på cd-skivans symbol som visas på Macintosh-skrivbordet.

 5. Dubbelklicka på symbolen Installer OS X i mappen MAC_Installer.

 6. Klicka på Continue.

 7. Läs licensavtalet och klicka på Continue.

 8. Klicka på Agree för att godkänna licensavtalet.

 9. Ett meddelande visas om att alla program kommer att avslutas på datorn. Klicka på Continue.

 10. Klicka på knappen Wireless Network SettingUser Options Pane.

 11. När sökningen efter det trådlösa nätverket är färdig visas en lista med de trådlösa nätverk som skrivaren har hittat. Klicka på knappen Avancerade inställningar.

  [Note]
  • Enter the wireless Network NameSkriv in SSID-namnet (SSID är skiftlägeskänsligt).

  • Operation ModeVälj ad hoc.

  • ChannelVälj kanalen (Auto Setting eller 2 412 MHz till 2 467 MHz).

  • AuthenticationVälj autentiseringstyp.

   Open SystemAutentisering används inte. Kryptering används eventuellt, beroende på behovet av datasäkerhet.

   Shared Keyautentisering används. En enhet med en korrekt WEP-nyckel kan ansluta till nätverket.

  • EncryptionVälj kryptering (Ingen, WEP64, WEP128).

  • Network PasswordAnge det krypterade lösenordet.

  • Confirm Network PasswordBekräfta det krypterade lösenordet.

  • WEP Key IndexOm du använder WEP-kryptering väljer du lämpligt WEP Key Index.

  Det trådlösa nätverkets säkerhetsfönster visas när ad hoc-nätverket har en säkerhetsinställning.

  Välj Open System eller Shared Key för autentisering och klicka på Next.

  • WEP (Wired Equivalent Privacy) är ett säkerhetsprotokoll som skyddar ditt trådlösa nätverk mot obehörig åtkomst. Med WEP krypteras datadelen av varje paket som överförs i ett trådlöst nätverk med hjälp av en 64-bitars eller en 128-bitars WEP-krypteringsnyckel.

 12. Ett fönster med den trådlösa nätverksinställningarna visas. Kontrollera inställningarna och klicka på Next.

  [Note]

  Innan du anger skrivarens IP-adress måste du känna till informationen om datorns nätverkskonfigurering. Om datorns nätverkskonfiguration är inställd på DHCP bör även den trådlösa nätverksinställningen vara DHCP. Om datorns nätverkskonfiguration är inställd på statisk bör även den trådlösa nätverksinställningen vara statisk.

  Om datorn är inställd till DHCP och du vill använda statisk trådlös inställning måste du kontakta nätverksadministratören för att få den statiska IP-adressen.

  • Med DHCP-metoden

   Om metoden för tilldelning av IP-adress är DHCP ska du kontrollera att DHCP visas i fönstret Wireless Network Setting Confirm. Om det visar Statisk ska du klicka på Change TCP/IP för att ändra tilldelningsmetoden till Receive IP address automatically (DHCP) (automatisk tilldelning av IP-adress).

  • Med den statiska metoden

   Om metoden för tilldelning av IP-adress är Statisk kontrollerar du att Statisk visas i fönstret Bekräfta trådlösa nätverksinställningar. Om DHCP visas så klickar du på Ändra TCP/IP för att ange IP-adressen och andra nätverkskonfigurationsvärden för skrivaren.

   Exempel:

   Om datorns nätverksinformation visas så här:

   • IP-adress: 169.254.133.42

   • Nätmask: 255.255.0.0

   Skrivarens nätverksinformation ska då visas så här:

   • IP-adress: 169.254.133.43

   • Nätmask: 255.255.0.0 (Använd datorns nätmask)

   • Gateway: 169.254.133.1

 13. När fönstret som informerar dig om att nätverkskabelanslutningen har bekräftats visas ska du koppla ifrån nätverkskabeln och klicka på Nästa.

  Om nätverkskabeln är ansluten kan det vara svårt att hitta maskinen när du konfigurerar det trådlösa nätverket.

 14. Det trådlösa nätverket ansluter enligt nätverkskonfigurationen.

 15. Inställningen för det trådlösa nätverket är slutförd. Klicka på Quit när installationen är klar.

  [Note]

  När du har anslutit till det trådlösa nätverket måste du installera en drivrutin så att du kan skriva ut från ett program (se Macintosh-installation).

Använda nätverkskabel

[Note]

Maskiner som inte stödjer nätverksporten kommer inte att kunna använda denna funktion (se Baksida).

Skrivaren är nätverkskompatibel. För att din skrivare ska fungera i nätverket måste du utföra viss konfigurering.

[Note]
 • När du har anslutit till det trådlösa nätverket måste du installera en drivrutin så att du kan skriva ut från ett program (se Installera drivrutinen via nätverk).

 • Be nätverksadministratören, eller personen som installerade det trådlösa nätverket, om information om nätverkets konfiguration.

Objekt att förbereda

 • Åtkomstpunkt

 • Nätverksansluten dator

 • CD-skiva med programvara som följde med skrivaren

 • En skrivare med ett trådlöst nätverksgränssnitt installerat

 • Nätverkskabel.

Skriva ut en nätverkskonfigurationsrapport

Du kan ta reda på skrivarens nätverksinställningar genom att skriva ut en konfigurationsrapport för nätverket.

Se Skriva ut en nätverkskonfigurationsrapport.

Ange IP-adress med programmet SetIP (Windows)

Med det här programmet anger du manuellt IP-adressen för din skrivare med hjälp av MAC-adressen för att kommunicera med skrivaren. En MAC-adress är nätverkskortets serienummer och visas i nätverkskonfigurationsrapporten.

Se Ange en IP-adress.

Konfigurera maskinens trådlösa nätverk

Innan du börjar måste du känna till det trådlösa nätverkets namn (SSID) samt nätverksnyckeln (om det är krypterat). Denna information angavs när åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern) installerades. Om du inte vet vilken trådlös miljö du arbetar i kontaktar du personen som har konfigurerat nätverket.

Du kan konfigurera trådlösa parametrar med hjälp av SyncThru™ Web Service.

Använda SyncThru™ Web Service

Innan du börjar konfigurera trådlösa parametrar kontrollerar du status för kabelanslutningen.

 1. Kontrollera om nätverkskabeln är ansluten till skrivaren. Anslut annars skrivaren till datorn med en standardnätverkskabel.

 2. Starta en webbläsare, till exempel Internet Explorer, Safari eller Firefox, och ange skrivarens nya IP-adress i webbläsarfönstret.

  Exempel:

 3. Klicka på Login längst upp till höger på webbplatsen SyncThru™ Web Service.

 4. Ange ID och Password och klicka därefter på Login.

  • IDadmin

  • Password sec00000

 5. När fönstret SyncThru™ Web Service öppnas klickar du på Network Settings.

 6. Klicka på Wireless och välj Wizard.

  [Note]

  Wizard hjälper dig att installera den trådlösa nätverkskonfigurationen. Men om du hellre vill ställa in det trådlösa nätverket direkt väljer du Custom.

 7. Välj Network Name(SSID) i listan.

  • SSID: SSID (Service Set Identifier) är ett namn som identifierar ett trådlöst nätverk, åtkomstpunkter och trådlösa enheter som vill få tillgång till ett specifikt trådlöst nätverk måste använda samma SSID. SSID är skiftlägeskänsligt.

  • Operation Mode: Operation Mode syftar på typ av trådlös anslutning (se Namnet på och lösenordet till det trådlösa nätverket).

   • Ad-hoc: möjliggör direktkommunikation mellan trådlösa enheter i en peer-to-peer-miljö.

   • Infrastructure: möjliggör kommunikation mellan trådlösa enheter via en åtkomstpunkt.

  [Note]

  Om nätverkets Operation Mode är Infrastructure väljer du åtkomstpunktens SSID. Om Operation Mode är Ad-hoc väljer du skrivarens SSID. Observera att ”Portthru” är standard-SSID för din skrivare.

 8. Klicka på Next.

  Om fönstret för trådlös nätverkssäkerhet visas anger du det registrerade lösenordet (nätverkslösenordet) och klickar på Next.

 9. En bekräftelse visas. Kontrollera de trådlösa inställningarna. Klicka på Apply om inställningarna stämmer.

  [Caution]

  Koppla bort nätverkskabeln (standard eller nätverk). Din skrivare ska sedan börja kommunicera trådlöst med nätverket. Om du använder ad hoc-läget kan du använda ett trådlöst och ett trådbundet nätverk samtidigt.

 10. Sätt i den medföljande cd-skivan och installera programvaran enligt anvisningarna på skärmen. När skärmen "Anslut skrivare" visas väljer du Nätverk (ethernet/trådlöst).

Sätta på och stänga av det trådlösa nätverket

[Note]

Om skrivaren har en display går det även att aktivera och inaktivera trådlöst nätverk via menyn Network på skrivarens kontrollpanel.

 1. Kontrollera att nätverkskabeln är ansluten till skrivaren. Anslut annars skrivaren till datorn med en standardnätverkskabel.

 2. Starta en webbläsare, till exempel Internet Explorer, Safari eller Firefox, och ange skrivarens nya IP-adress i webbläsarfönstret.

  Exempel:

 3. Klicka på Login längst upp till höger på webbplatsen SyncThru™ Web Service.

 4. Ange ID och Password och klicka därefter på Login.

  • IDadmin

  • Passwordsec00000

 5. När fönstret SyncThru™ Web Service öppnas klickar du på Network Settings.

 6. Klicka på Wireless och välj Custom.

  Du kan även slå på och stänga av det trådlösa nätverket.

Wi-Fi Direct-inställning för mobila utskrifter

Wi-Fi Direct är en smidig anslutningsmetod via ett icke-hierarkiskt nät mellan skrivaren och en mobil enhet (med stöd för Wi-Fi Direct), vilken ger en säker anslutning och bättre genomströmning än ad hoc-läget.

Med Wi-Fi Direct kan du ansluta skrivaren till ett Wi-Fi Direct-nätverk samtidigt som du ansluter till en åtkomstpunkt. Du kan även använda ett trådbundet nätverk och ett Wi-Fi Direct-nätverk samtidigt så att flera användare kan komma åt och skriva ut dokument både från Wi-Fi Direct och från ett trådbundet nätverk.

[Note]
 • Du kan inte ansluta till internet via den mobila enhet som är ansluten med Wi-Fi Direct.

 • Listan över protokoll som stöds kan variera beroende på modell. Wi-Fi Direct-nätverk stödjer INTE IPv6, nätverksfiltrering, IPSec, WINS eller SLP-tjänster.

 • Det går att ansluta fyra mobila enheter via Wi-Fi Direct åt gången.

Komma igång med Wi-Fi Direct

Du kan aktivera funktionen Wi-Fi Direct på ett av följande vis:

Från dator med USB-kabelanslutning (rekommenderas)
 • När installationen av drivrutinen är klar, kan Samsung Easy Printer Manager ställas in och ändringar kan göras i Wi-Fi Direct.

  [Note]

  Samsung Easy Printer Manager är endast tillgänglig för användare av Windows och Macintosh OS.

  • Från Starta-menyn väljer du Program eller Alla program > Samsung Printers > Samsung Easy Printer Manager > Enhetsinställningar > Nätverk.

   • Wi-Fi Direkt på/av: Välj för att aktivera.

   • Enhetsnamn: Ange det namn på skrivaren som sedan används vid sökning av skrivaren i ett trådlöst nätverk. Som standard används modellnamnet som enhetens namn.

   • IP-adress: Ange skrivarens IP-adress. Denna IP-adress används endast i det lokala nätverket och inte i trådbundet eller trådlöst nätverk i infrastrukturen. Vi rekommenderar att den lokala IP-adress som är standard används (den lokala IP-adressen som är standard för skrivaren i Wi-Fi Direct är 192.168.3.1).

   • Gruppägare: Aktivera detta alternativ för att tilldela skrivaren Wi-Fi Direct-gruppens ägare. Gruppägare fungerar på ett liknande sätt som en trådlös åtkomstpunkt. Vi rekommenderar att det här alternativet är aktiverat.

   • Nätverkslösenord: Om din skrivare är en Gruppägare behövs ett Nätverkslösenord för att andra mobila enheter ska kunna ansluta. Du kan själv konfigurera ett nätverkslösenord eller komma använda det lösenord som genereras slumpmässigt som standard.

Från skrivaren (skrivare med display)
 • Välj Nätverk > Tradlos > Wi-Fi Direct från kontrollpanelen.

 • Aktivera Wi-Fi Direct.

Från en nätverksansluten dator

Om din skrivare använder en nätverkskabel eller en trådlös åtkomstpunkt kan du aktivera och konfigurera Wi-Fi Direct via SyncThru™ Web Service.

 • Gå till SyncThru™ Web Service, välj Settings > Network Settings > Wireless > Wi-Fi Direct.

 • Aktivera eller inaktivera Wi-Fi Direct och ställ in andra alternativ.

[Note]
 • För Linux OS-användare:

  • Skriv ut en konfigurationsrapport för IP-nätverket för att kontrollera uteffekten (se Skriva ut en nätverkskonfigurationsrapport).

  • Gå till SyncThru Web Service, välj Settings > Network Settings > Wireless > Wi-Fi Direct.

  • Aktivera eller inaktivera Wi-Fi Direct.

Inställning av den mobila enheten

 • När Wi-Fi Direct har ställts in från skrivaren, behöver du läsa i användarhandboken till den mobila enhet du använder för att också ställa in dennas Wi-Fi Direct.

 • När installationen av Wi-Fi Direct är slutförd behöver du hämta det mobila utskriftsprogrammet. (Exempelvis Samsung Mobile printer) om du vill skriva ut från din smartphone.

[Note]
 • När du har hittat den skrivare du vill ansluta till från din mobila enhet väljer du skrivaren, varpå skrivarens lysdiod blinkar. Tryck på WPS-knappen på skrivaren så ansluts den till din mobila enhet.

 • Om din mobila enhet inte har stöd för WPS behöver du ange "Nätverkslösenord" till en skrivare istället för att trycka på WPS-knappen.

Vad är Samsung MobilePrint?

Samsung MobilePrint är ett gratis program med vilket användare kan skriva ut foton, dokument och webbsidor direkt från mobiltelefonen eller surfplattan. Samsung MobilePrint är inte bara kompatibelt med mobiltelefoner med Android, Windows och iOS, utan också med din iPod Touch och surfplatta. Det ansluter din mobila enhet till en nätverksansluten Samsung-skrivare eller till en trådlös skrivare via en Wi-Fi-åtkomstpunkt. Det är inte nödvändigt att installera en ny drivrutin eller konfigurera nätverksinställningar – installera bara programmet Samsung MobilePrint helt enkelt, så kommer det automatiskt att upptäcka kompatibla Samsung-skrivare. Förutom utskrift av foton, webbsidor och PDF-filer stöds också skanning. Om du har en Samsung-multifunktionsskrivare kan du skanna alla dokument till formaten JPG, PDF eller PNG för snabb och enkel visning på din mobila enhet.

Hämta Samsung MobilePrint

Om du vill hämta Samsung MobilePrint går du till programbutiken (Samsung Apps, Android Market, App Store, Marketplace) på din mobila enhet och söker helt enkelt efter ”Samsung MobilePrint.” Du kan också gå till iTunes för Apple-enheter eller Marketplace för Windows-enheter på datorn.

Kompatibla mobil-OS

 • Android OS 2.1 eller senare

 • iOS 4.0 eller senare

 • Windows Phone 7 eller senare

Kompatibla enheter

 • iOS 4.0 eller senare: iPod Touch, iPhone, iPad

 • Android 2.1 eller senare: Galaxy S, Galaxy S2, Galaxy Tab och mobila Android-enheter

 • Windows Phone 7 eller senare: Samsung Focus, Omnia7 och OmniaW, och Windows Mobile-enheter

Felsökning

Problem som kan inträffa under installation av skrivare eller drivrutin

Inga skrivare hittades
 • Skrivaren kanske inte är påslagen. Slå på datorn och skrivaren.

 • USB-kabeln är inte ansluten mellan datorn och skrivaren. Anslut skrivaren till datorn med USB-kabeln.

 • Skrivaren stöder inte trådlösa nätverk. Läs skrivarens bruksanvisning som finns på CD-skivan med programvara som levererades med skrivaren och förbered en trådlös nätverksskrivare.

Anslutningsfel - Gick inte att hitta SSID
 • Skrivaren kan inte hitta det nätverksnamn (SSID) som du har valt eller angett. Kontrollera nätverksnamnet (SSID) på din åtkomstpunkt och försök ansluta igen.

 • Åtkomstpunkten är avstängd. Starta åtkomstpunkten.

Anslutningsfel - Ogiltig säkerhet
 • Säkerheten har inte konfigurerats på rätt sätt. Kontrollera säkerhetskonfigurationen för åtkomstpunkten och skrivaren.

Anslutningsfel - Allmänt anslutningsfel
 • Datorn får ingen signal från skrivaren. Kontrollera att USB-kabeln är ansluten och att skrivaren är på.

Anslutningsfel - Anslutet trådbundet nätverk
 • Skrivaren är ansluten med en nätverkskabel. Ta bort den trådbundna nätverkskabeln från skrivaren.

PC-anslutningsfel
 • Den konfigurerade nätverksadressen fungerar inte mellan datorn och skrivaren.

  • För DHCP-nätverksmiljö

   Skrivaren tilldelas IP-adressen automatiskt (DHCP) när datorn är konfigurerad som DHCP.

  • För miljö med statiska nätverksadresser

   Skrivaren använder den statiska adressen när datorn är konfigurerad med en statisk adress.

   Exempel:

   Om datorns nätverksinformation ser ut på följande sätt:

   • IP-adress: 169.254.133.42

   • Nätmask: 255.255.0.0

   Skrivarens nätverksinformation ska då vara som följer:

   • IP-adress: 169.254.133.43

   • Nätmask: 255.255.0.0 (Använd datorns nätsmask).

   • Gateway: 169.254.133.1

Övriga problem

Om problem uppstår när skrivaren används i ett nätverk kontrollerar du följande.

[Note]

Se respektive bruksanvisning för information om åtkomstpunkt (eller trådlös router).

 • Datorn, åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern) eller skrivaren kanske inte är påslagen.

 • Kontrollera den trådlösa mottagningen i skrivarens närhet. Om routern är alltför långt ifrån skrivaren eller om det finns hinder i vägen kan det vara svårt att fånga upp signalen.

 • Stäng av och sätt på strömmen för åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern), skrivaren och datorn. Ibland kan nätverkskommunikationen återupptas om strömmen stängs av och slås på igen.

 • Kontrollera om brandväggsprogrammet (V3 eller Norton) blockerar kommunikationen.

  Om datorn och skrivaren är anslutna till samma nätverk och det inte går att hitta skrivaren i nätverket kan det bero på att brandväggens programvara blockerar kommunikationen. Se programvarans bruksanvisning för information om hur man stänger av den och sök sedan efter skrivaren igen.

 • Kontrollera om skrivarens IP-adress är korrekt tilldelad. Du kan kontrollera IP-adressen genom att skriva ut en nätverkskonfigurationsrapport.

 • Kontrollera om åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern) har konfigurerats med säkerhetsinställningar (lösenord). I så fall frågar du administratören för åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern) om lösenordet.

 • Kontrollera om skrivarens IP-adress är korrekt tilldelad. Ominstallera skrivarens drivrutin och ändra inställningarna för att ansluta skrivaren till nätverket. På grund av egenskaperna för DHCP kan den tilldelade IP-adressen ändras om skrivaren inte används en längre tid eller om åtkomstpunkten har återställts.

  Registrera produktens MAC-adress när du konfigurerar DHCP-servern på åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern). Sedan kan du alltid använda IP-adressen som ställts in med MAC-adressen. Du kan ta reda på skrivarens MAC-adress genom att skriva ut en konfigurationsrapport för nätverket (se Skriva ut en nätverkskonfigurationsrapport).

 • Kontrollera den trådlösa nätverksmiljön. I infrastrukturmiljön måste du eventuellt ange användaruppgifter för att kunna ansluta till åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern).

 • Skrivaren fungerar bara med IEEE 802.11 b/g/n och Wi-Fi. Det saknas stöd för andra trådlösa nätverk (exempelvis Bluetooth).

 • I ad-hoc-läget måste du kanske ställa in den trådlösa anslutningen varje gång du använder skrivaren, exempelvis om du använder Windows Vista.

 • Du kan inte använda infrastrukturläge och ad hoc-läge samtidigt med Samsungs trådlösa nätverksskrivare.

 • Se till att skrivaren är inom det trådlösa nätverkets räckvidd.

 • Se till att det inte finns hinder som kan blockera den trådlösa signalen till skrivaren.

  Avlägsna alla stora metallföremål mellan åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern) och skrivaren.

  Se till att det inte står stolpar, väggar eller stödpelare av metall eller betong mellan skrivaren och den trådlösa åtkomstpunkten eller routern.

 • Se till att skrivaren står på tillräckligt avstånd från andra elektroniska enheter som kan störa den trådlösa signalen.

  Många apparater kan störa den trådlösa signalen, bland annat mikrovågsugnar och vissa Bluetooth-enheter.

 • Varje gång som din åtkomstpunkts konfiguration (eller trådlösa routers konfiguration) ändras måste du utföra produktens inställning för trådlösa nätverk igen.

 • Om Wi-Fi Direct är PÅ, stöder maskinen endast IEEE 802.11 b/g.

 • Om åtkomstpunkten är inställd på att endast fungera med 802.11n, kanske den inte ansluter till din maskin.