Macintosh-installation

 1. Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn och påslagen.

 2. Sätt i den medföljande cd-skivan med programvara i cd-rom-enheten.

 3. Dubbelklicka på cd-skivans symbol som visas på Macintosh-skrivbordet.

 4. Dubbelklicka på symbolen Installer OS X i mappen MAC_Installer.

 5. Klicka på Continue.

 6. Läs licensavtalet och klicka på Continue.

 7. Klicka på Agree för att godkänna licensavtalet.

 8. Ett meddelande visas om att alla program kommer att avslutas på datorn. Klicka på Continue.

 9. Välj Continue på panelen User Options Pane.

 10. Klicka på Install. Alla komponenter som krävs för att använda skrivaren installeras.

  Om du väljer Customize kan du välja vilka komponenter som ska installeras.

 11. Ange lösenordet och klicka på OK.

 12. Du måste starta om datorn när progarmvaran har installerats. Klicka på Continue Installation.

 13. Klicka på Close när installationen är klar.

 14. Öppna mappen Applications > Utilities > Print Setup Utility.

  • I Mac OS X 10.5-10.8 öppnar du mappen Applications > System Preferences och klickar på Print & fax.

 15. Klicka på Add i Printer List.

  • I Mac OS X 10.5-10.8 klickar du på mappikonen + varefter ett fönster visas på skärmen.

 16. Välj Default Browser och leta reda på USB-anslutningen.

  • För Mac OS X 10.5-10.8 klickar du på Default och letar reda på USB-anslutningen.

 17. Om det automatiska valet inte fungerar i Mac OS X 10.4 väljer du Samsung under Print Using och skrivarnamnet som Model.

  • Om det automatiska valet inte fungerar på Mac OS X 10.5-10.8 väljer du Select a driver to use... och skrivarens namn i Print Using.

  Skrivaren visas i Printer List och anges som standardskrivare.

 18. Klicka på Add.