Installation av trådbundet nätverk

Du måste ange nätverksprotokollen på skrivaren innan den kan användas i nätverket.

Du kan använda nätverket när du har anslutit en nätverkskabel till en motsvarande port på skrivaren.

Skriva ut en nätverkskonfigurationsrapport

Du kan skriva ut en nätverkskonfigurationsrapport från skrivarens kontrollpanel. Där visas skrivarens aktuella nätverksinställningar. På så vis blir det lättare att konfigurera nätverket.

 • Skrivaren har display: Tryck på (Meny) på kontrollpanelen och välj Nätverk > Natverkskonf. (Nätverkskonfigurering) > Ja.

 • Skrivaren saknar display: Håll ned knappen (Avbryt eller Stoppa/Rensa) i mer än fem sekunder på kontrollpanelen.

 • Skrivare utan knappen (Avbryt eller Stoppa/Rensa): Tryck ned knappen (WPS) under minst tio sekunder på kontrollpanelen.

Med hjälp av nätverkskonfigurationsrapporten kan du ta reda på skrivarens MAC-adress och IP-adress.

Exempel:

 • MAC-adress: 00:15:99:41:A2:78

 • IP-adress: 165.254.192.192

Ange en IP-adress

[Note]
 • Om skrivaren inte stödjer nätverkets gränssnitt kan den inte använda den här funktionen (se Baksida)

 • Det här programmet är inte kompatibelt med TCP/IPv6.

Först måste du ange en IP-adress för utskrifter och hantering via nätverk. I de flesta fall tilldelas en ny IP-adress automatiskt av en DHCP-server (Dynamic Host Configuration Protocol) i nätverket.

Konfigurera IPv4-adress med programmet SetIP (Windows)

Innan du använder SetIP måste du inaktivera brandväggen via Kontrollpanelen > Säkerhetscenter > Windows-brandväggen.

 1. Installera det här programmet från den medföljande cd-rom-skivan genom att dubbelklicka på Application > SetIP > Setup.exe.

 2. Följ anvisningarna i installationsfönstret.

 3. Anslut skrivaren till nätverket med en nätverkskabel.

 4. Starta skrivaren.

 5. Öppna Starta-menyn i Windows och välj Alla program > Samsung Printers > SetIP > SetIP.

 6. Klicka på -ikonen (tredje från vänster) i fönstret SetIP, varefter TCP/IP-konfigurationsfönstret öppnas.

 7. Ange skrivarens nya information i konfigurationsfönstret enligt följande. I ett företagsintranät måste du kanske få den här informationen av en nätverksadministratör innan du kan fortsätta.

  [Note]

  Ta reda på MAC-adressen via Nätverkskonfigurationsrapporten och ange den utan kolon (se Skriva ut en nätverkskonfigurationsrapport). Skriv t.ex. 00:15:99:29:51:A8 som 0015992951A8.

 8. Klicka på Apply och sedan på OK. Skrivaren skriver automatiskt ut Nätverkskonfigurationsrapporten. Kontrollera att alla inställningar är korrekta.

Konfigurera IPv4-adress med programmet SetIP (Mac)

Innan du använder SetIP måste du inaktivera brandväggen via System Preferences > Security > Firewall.

[Note]

Följande anvisningar kan variera något beroende på modell.

 1. Anslut skrivaren till nätverket med en nätverkskabel.

 2. Sätt i installationsskivan och öppna skivfönstret. Välj MAC_Installer > MAC_Printer > SetIP > SetIPapplet.html.

 3. Dubbelklicka på filen. Safari öppnas automatiskt. Välj sedan Trust. Sidan SetIPapplet.html öppnas i webbläsaren med skrivarens namn och IP-adressuppgifter.

 4. Klicka på -ikonen (tredje från vänster) i fönstret SetIP, varefter TCP/IP-konfigurationsfönstret öppnas.

 5. Ange skrivarens nya information i konfigurationsfönstret. I ett företagsintranät måste du kanske få den här informationen av en nätverksadministratör innan du kan fortsätta.

  [Note]

  Ta reda på MAC-adressen via Nätverkskonfigurationsrapporten och ange den utan kolon (se Skriva ut en nätverkskonfigurationsrapport). Skriv t.ex. 00:15:99:29:51:A8 som 0015992951A8.

 6. Välj Apply och sedan OK och OK igen.

 7. Stäng Safari.

Konfigurera IPv4-adress med programmet SetIP (Linux)

Innan du använder SetIP måste du inaktivera brandväggen via System Preferences eller Administrator.

[Note]

Följande anvisningar kan variera något beroende på modell och operativsystem.

 1. Öppna /opt/Samsung/mfp/share/utils/.

 2. Dubbelklicka på filen SetIPApplet.html.

 3. Klicka för att öppna TCP/IP-konfigurationsfönstret.

 4. Ange skrivarens nya information i konfigurationsfönstret. I ett företagsintranät måste du kanske få den här informationen av en nätverksadministratör innan du kan fortsätta.

  [Note]

  Ta reda på MAC-adressen via Nätverkskonfigurationsrapporten och ange den utan kolon (se Skriva ut en nätverkskonfigurationsrapport). Skriv t.ex. 00:15:99:29:51:A8 som 0015992951A8.

 5. Skrivaren skriver automatiskt ut Nätverkskonfigurationsrapporten.