Översikt över maskinen

Tillbehör

Nätsladd

Snabbinstallationsanvisning

Efterbehandlare[a]

 

Programvaru-cd[b]

Diverse tillbehör[c]

 

[a] Information om hur du installerar efterbehandlaren finns i snabbinstallationsanvisningen.

[b] Programvaru-cd:n innehåller drivrutinen och program.

[c] Vilka tillbehör som medföljer skrivaren beror på i vilket land du har köpt den och vilken modell det rör sig om.

Framsida

[Note]
  • Bilden kan skilja sig från din maskin beroende på modell.

  • Vissa funktioner och tillbehör kanske inte finns tillgänliga för alla modeller och i alla länder (se Olika modellers funktioner).

1

Kontrollpanelen

3

Kassett

5

Utmatningsstöd

7

Tonerkassett

2

Fackhandtag

4

Utmatningsfack

6

Övre lucka

   

Baksida

[Note]
  • Bilden kan skilja sig från din maskin beroende på modell.

  • Vissa funktioner och tillbehör kanske inte finns tillgänliga för alla modeller och i alla länder (se Olika modellers funktioner).

1

USB-port

2

Nätkontakt